Ilustrim

Kontrabanda në veri, 33 të akuzuarit deklarohen për fajësinë

Seanca ndaj 33 të akuzaurve për keqpërdorim të detyrës zyrtare, marrje ryshfeti e kontrabandë të mallrave rezultoi me mos pranimin e fajësisë nga ana e të akuzaurve.

Lidhur me rastin e 33 personave të akuzuar, shumica prej tyre zyrtarë të Policisë së Kosovës, ekipi hulumtues i emisionit “Drejtësia në Kosovë”, kishte trasnmetuar një seri të hulumtimeve për kontrabandë në veriun e Kosovës.

Zyrtarët policorë Svezdan Spasojeviq dhe 21 të akuzuar të tjerë u deklaruan të pafajshëm për veprat penale keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe marrje ryshfeti.

Përveç të akuzaurve Kërsto Subotiq dhe Nysret Jashari, pranuan fajësinë për veprën penale armëmbajtje pa leje.

Po ashtu të pafajshëm u deklaruan edhe 11 personat që akuzohen se kanë kontrabanduar mallra nga Serbia në Kosovë dhe anasjelltas përmes rrugëve ilegale.

Kjo është aktakuza e ngritur më 18 maj 2020 kundër 33 të dyshuarve.

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë në Gjykatën e Prishtinë kundër 33 personave me inicialet Z. S., B. N., A. H., A. M., M. M., O. K., R. M., D. S., D. K., J. S., Z. B., B. M., A. P., Z. R., K. S., R. K., V. T., B. T., L. V., B. M., B. L., N. G., I. J., J. M., M. J., N. B., N. J., S. I., Xh. J., A. I., B. U., B. M. dhe F. I. për veprat penale – keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, marrja e ryshfetit, kontrabandë me mallra dhe armëmbajtje pa leje.

Sipas Prokurorisë Speciale, të pandehurit Z. S., B. N., M. M., A. M. dhe A. H. që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi, në bashkëkryerje edhe me të pandehurin D. V., i cili gjendet në arrati, në cilësinë e personave zyrtar, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje nuk kanë kryer detyrat e përcaktuara me ligj dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare të tyre me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër.

Të lartcekurit kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare dhe autorizimet duke lejuar dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshëm si kafshë, derivate, pije alkoolike dhe joalkoolike, dhe mallra ushqimore nga Serbia për në Republikën e Kosovës dhe anasjelltas, nëpërmjet rrugëve ilegale, derisa kanë qenë në detyrë zyrtare duke  mbikëqyrë rrugët e brezit kufitar, ashtu që ju kanë mundësuar përfitim pasuror të kundërligjshëm të pandehurve D. I., B. R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe personave të tjerë si transportues të mallrave duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave, me ç’rast i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm material buxhetit të Republikës së Kosovës. Me këto veprime të pandehurit në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprat penale- keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Po ashtu, të pandehurit në të njëjtën periudhë kohore, në vazhdimësi dhe në bashkëkryerje në cilësinë e  personave zyrtarë me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror,  kanë marrë – pranuar para, në atë mënyrë që ata si persona zyrtarë të veprojnë ose të mos veprojnë, në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare, ashtu që nga të pandehurit D.I., B.R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe personave të tjerë si transportues të mallrave, për kalimin e automjeteve me mallra duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave, kanë pranuar – marrë shuma të ndryshme të parave për të vepruar në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare. Me këto veprime të pandehurit në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprat penale- marrja e ryshfetit.

Të pandehurit O. K., R. M., D. S., D. K., J. D., Z. B., B. M. dhe A. P. që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi dhe në bashkëkryerje, në cilësinë e personave zyrtarë, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje nuk kanë kryer detyrat të përcaktuara me ligj dhe nuk i kanë përmbushur  detyrat zyrtare të tyre me qëllim që të përfitojnë  çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër, në atë mënyrë që i pandehuri O. K. në cilësinë e udhëheqësit të ndërrimit, dhe të pandehurit R. M., D. S., D. K., J. D., Z. B., B. M., A. P., në cilësinë e policëve patrullues në kuadër të ndërrimit ”B”, të SPMK në Zubin Potok, kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare dhe autorizimet duke lejuar dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshëm si kafshë, derivate, pije alkoolike dhe joalkoolike dhe mallra ushqimore nga Serbia për në Republikën  e Kosovës dhe anasjelltas, ashtu që iu kanë mundësuar përfitimin pasuror të kundërligjshëm të pandehurve D. I., B. R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe personave të tjerë si transportues të mallrave, duke iu shmangur  kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave. Me këto veprime të pandehurit në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprën penale- keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Sipas Aktakuzës, që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi, të pandehurit në bashkëkryerje në cilësinë e  personave zyrtarë me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, kanë marrë – pranuar para, që si persona zyrtarë të veprojnë ose të mos veprojnë, në kundërshtim me detyrën e tyre, ashtu që nga të pandehurit D. I., B. R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe personave të tjerë si transportues të mallrave, për kalimin e automjeteve me mallra duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave, kanë pranuar – marrë shuma të ndryshme të parave për të vepruar në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare. Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale – marrja e ryshfetit.

Të pandehurit Z. R., K. S., R. K., V. T., B. T., L. V., B. M. dhe B. L. që nga viti 2017 e deri në maj të vitit 2019, në vazhdimësi dhe në bashkëkryerje, në cilësinë e personave zyrtarë, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje nuk kanë kryer detyrat të përcaktuar me ligj dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare të tyre me qëllim që të përfitojnë  çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër në atë mënyrë që i pandehuri Z. R., në cilësinë e udhëheqësit të ndërrimit, dhe të pandehurit K. S., R. K., V. T., B. T., L. V., B. M., B. L., në cilësinë e policëve patrullues në kuadër të ndërrimit ”C”, të stacionit të SPMK, kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare dhe autorizimet duke lejuar dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshëm si kafshë, derivate, pije alkoolike dhe joalkoolike dhe mallra ushqimorë nga Serbia për në Republikën  e Kosovës dhe anasjelltas, ashtu që ju kanë mundësuar përfitimin pasuror të kundërligjshëm të pandehurve D. I., B. R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe persona të tjerë si transportues të mallrave duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave. Me këto veprime të pandehurit, në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprën penale -keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Aktakuza tutje thekson se që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi, të pandehurit në bashkëkryerje në cilësinë e personave zyrtar me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror,  kanë marrë – pranuar para,  në atë mënyrë që si persona zyrtarë të veprojnë ose të mos veprojnë, në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare, ashtu që nga të pandehurit D. I., B. R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe personave të tjerë si transportues të mallrave, për kalimin e automjeteve me mallra duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave,  kanë pranuar – marrë shuma të ndryshme të parave për të vepruar në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare. Me këto veprime të pandehurit në vazhdim dhe bashkëkryerje kanë kryer veprën penale- marrja e ryshfetit.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, i pandehuri N. G., që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi, në cilësinë e personit zyrtar, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje nuk ka kryer detyrat e përcaktuar me ligj dhe nuk e ka përmbushë detyrën zyrtare të tij me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër. Aktakuza thekson se i pandehuri N. G., në cilësinë e udhëheqësit të ndërrimit, në kuadër të ndërrimit ”D”, të stacionit të SPMK në Zubin Potok, ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare dhe autorizimet duke lejuar dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshëm si kafshë, derivate, pije alkoolike dhe joalkoolike dhe mallra ushqimor nga Serbia për në Republikën  e Kosovës dhe anasjelltas, ashtu që iu ka mundësuar përfitimin pasuror të kundërligjshëm të pandehurve D. I., B. R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe persona të tjerë si transportues të mallrave duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave. Me këto veprime në vazhdim ka kryer veprën penale – keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Tutje në aktin akuzues theksohet se që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, në vazhdimësi, i pandehuri  në cilësinë e  personit zyrtar me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror,  ka marrë – pranuar para, që ai si person zyrtar të veprojë ose të mos veprojë,  në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, ashtu që nga të pandehurit D. I., B. R., D. D., M. R., M. R., Z. V. dhe personave të tjerë si transportues të mallrave,  për kalimin e automjeteve me mallra duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave, ka pranuar – marrë shuma të ndryshme të parave për të vepruar në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare. Me këto veprime në vazhdim ka kryer veprën penale – marrja e ryshfetit.

Gjithashtu Prokuroria pretendon se të pandehurit I. J., A. I., F. I., B. U., N. J., Xh. J., M.J., N. B., B. M., J. M. dhe S. I., që nga viti 2017 e deri në muajin maj të vitit 2019, të pandehurit në vazhdimësi dhe në bashkëkryerje  edhe me të pandehurit D. I. dhe B. R, të cilët gjenden në arrati, me qëllim të përfitimit material të kundërligjshëm kanë kontrabanduar kafshë nga Republika e Serbisë për në Republikën e Kosovës duke iu shmangur kontrollit doganor dhe tarifave doganore me rastin e importimit të mallrave, në atë mënyrë që të pandehurit M. J., N. B,, B. M., J. M., S. I., kanë udhëtuar në Serbi ku atje i kanë blerë kafshët, më pas të njëjtit këto kafshë sipas marrëveshjes i kanë dorëzuar tek të pandehurit D. I. dhe B. R., e të cilët kafshët i kanë kontrabanduar përtej kufirit nëpër mes rrugëve ilegale duke bashkëpunuar me tani të pandehurit në cilësinë e personave  zyrtarë në Policinë të Kosovës në SPMK-Zubin Potok. Më pas të pandehurit I. J., A. I., F. I., B. U., N. J., Xh. J, i marrin kafshët nga fermat (stallat) e të pandehurve D. I., B. R. dhe i dorëzojnë tek pronarët e tyre si në fshatrat Pasomë dhe Akrashticë të komunës së Vushtrrisë dhe fshatin Sankovc të komunës së Drenasit.

Prokuroria pretendon se me këto veprime të pandehurit në bashkëkryerje dhe në vazhdim kanë kryer veprat penale – kontrabandë me mallra.

Gjithashtu në Aktakuzë thuhet se më 28.5.2019, në fshatin Kushtovë, komuna Mitrovicë, me rastin e urdhër kontrollit nga ana e policisë së Kosovës, tek i pandehuri janë gjetur dhe konfiskuar  një armë zjarri AK-47 me nr.serik A-33013, një pushkë M-48 me nr.serik 61075, 12 fishekë të pushkës automatike, 30 fishekë të pushkës M-48, një pjesë vazhduese e pushkës automatike, e të cilat ditën kritike i ka poseduar pa autorizim dhe leje përkatëse dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët. Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale – mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Po ashtu, Prokuroria Speciale në Aktakuzë thekson se më 28.05.2019, në fshatin Kushtovë komuna Mitrovicë, me rastin e urdhër kontrollit nga ana e policisë së Kosovës, tek i pandehuri janë gjetur dhe konfiskuar një pushkë gjuetie e tipit “Zastava” me numër serik 19247 dhe dy fishekë të kalibrit 12 mm, e të cilat ditën kritike i ka poseduar pa autorizim dhe leje përkatëse dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët. Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale – mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.