Gjykata e Prishtinës që nga shpërthimi i pandemisë ka trajtuar 41 raste të dhunës në familje

Gjykata e Prishtinës njofton se gjatë kësaj kohe ka trajtuar me urgjencë rastet e dhunës në familje.

Sipas njoftimit, Gjykata e Prishtinës me degët në Podujevë, Lipjan, Graçanicë dhe Drenas prej 16 marsit deri më 30 prill ka trajtuar 41 lëndë të dhunës në familje.

Sipas njoftimit, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal ka pruanuar 21 lëndë ndërsa Divizioni Civil ka pranuar 7 lëndë.

Ndërsa në Departamentin për të Mitur janë trajtuar 2 raste, në Graçanicë dhe Lipjan nga 1 rast, ndërsa në Podujevë 3 raste të dhunës në familje e në Drenas 5 raste.

Ndonëse rastet e dhunës në familje trajtohen me urgjencë, Gjykata njofton se pavarësisht gjendjes së pandemisë ajo ka trajtuar me prioritet këto lëndë.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!