Ndërtimtari - Foto: Rtv21

Gjilan, aktakuzë ndaj 3 personave për rastin e vdekjes së punëtorit në vendin e punës

Prokuroria e Gjilanit ka ngritur aktakuzë ndaj tre personave lidhur me vdekjen e një punëtori në vendin e punës.

Aktakuza është ngritur ndaj të pandehurve R.P., S.Q. dhe M.L., për shkak të veprës penale – asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri R.P., si pronar, punëdhënës dhe person përgjegjës i firmës ‘’Rehatia’’, ka vepruar në kundërshtim me Ligjin e Punës dhe Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, ashtu që nuk ka pasur të lidhur kontratë pune me punëtorin, tani të ndjerin B.E., nga fshati Ramjan, komuna e Vitisë dhe nuk ka krijuar kushte të sigurta të punës, me ç’rast derisa i ndjeri më 21 gusht 2019, duke punuar në një ndërtesë, në ndërtim e sipër, në afërsi të fshatit Shillovë, në Gjilan, së bashku me dy punëtorë të tjerë, gjersa kishte qenë duke tërhequr një tub-gyp, për dërgimin e materialit për nivelizim të katit të fundit, përkatësisht kulmit të objektit, ka ardhur deri te kontakti i tubit me telat e energjisë elektrike, me ç’rast si pasojë e kontaktit me rrymën, i ndjeri ka ndërruar jetë në vendin e punës.

Gjithashtu, sipas Prokurorisë, për këtë rast janë përgjegjës edhe të pandehurit S.Q. dhe M.L., të cilët si bashkëpronarë, investitorë dhe persona përgjegjës të firmës ‘’M&S Construction’’, kanë vepruar  në kundërshtim me Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, ashtu që si pasojë që nuk kanë krijuar kushte të punës dhe nuk kanë ndërmarrë masa për parandalimin e rreziqeve në punë, ka ndërruar jetë në vendin e punës i ndjeri B.E.