Ekipi mbrojtës i Hashim Thaçit akuzon Prokurorinë Speciale për manipulim të deklaratave të avokatit Dastid Pallaska

Ekipi mbrojtës i Hashim Thaçit ka reaguar ndaj Prokurorisë Speciale përmes një kërkese, duke konsideruar se Prokuroria ka manipuluar qëllimisht deklaratat e avokatit Dastid Pallaska.

Gregory W. Kehoe, anëtar i ekipit mbrojtës, ka vënë në dukje se komentet e Pallaskës të bëra në RTK Prime, u keqinterpretuan dhe u manipuluan nga Zyra e Prokurorit të Specializuar.

“Themeli i kërkesës qëndron në keqinterpretimet e Prokurorisë (SPO-së) për komentet e z. Pallaska. Më së shumti, SPO, përmes përdorimit të elipsave, manipuloi vërejtjet e z. Pallaska për të prodhuar një pretendim se z. Pallaska ‘akuzon publikisht Prokurorinë për propagandim ‘të pavërtetave’, për ta etiketuar Kosovën si ‘shtet kriminal’. Por transkripti i deklaratave televizive të z. Pallaska, të cilat SPO të paraqitura në mënyrë të pashpjegueshme në mënyrë konfidenciale për të mos lejuar që publiku t’i shohë ato, e bën të qartë se z. Pallaska po i referohej qëllimit të Serbisë për ta kriminalizuar Kosovën si shtet, jo të SPO-së”-thuhet në kërkesën e avokatit Kehoe.

Mbrojtja ka bërë të ditur se deklaratat publike të Pallaskës për gjyqin ndaj ish-eprorëve të UÇK-së dhe raportin e Dick Martyt janë në linjë me ato të mbrojtjes së Thaçit dhe kritika e Pallaskës është në përputhje me argumentet dhe kritikat e mbrojtjes, të artikuluara si në kërkesën kushtetuese.

Në parashtrimin e saj, mbrojtja thekson se vazhdon të kundërshtojë juridiksionin e Gjykatës mbi bazën se pretendimet në aktakuzë nuk janë mjaftueshëm të lidhura me raportin e Dick Martyt.

“Siç është vendosur më poshtë, nbrojtja synon ta ngrejë këtë çështje, nëse është e nevojshme, përpara kolegjit të Gjykatës Kushtetuese, pas këtij gjykimi dhe të gjitha ankesat janë ezauruar. Megjithatë, SPO pretendon se kritika e z. Pallaska për arsyetimin e vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake për kundërshtimin e mocionit paraprak të mbrojtjes së Thaçit juridiksioni i KSK-së (“Vendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake”) është “qartësisht mashtrues dhe bën të mos përputhen me kërkesat” – thuhet tutje në kërkesë.

”Në mbështetje, SPO ofron fragmentin e mëposhtëm të deklaratës së z. Pallaska: ‘Më shumë se 99% e aktakuzës nuk ka të bëjë fare me raportin e Dick Martyt’” – thuhet aty.

“Kur ne e kundërshtuam këtë, me gjithë këto referenca, gjyqtari i procedurës paraprake na tha se “Epo, ato kanë të bëjnë me raportin e Dick Martyt, sepse në pjesën hyrëse të raporti […] Dick Marty tha se ky raport ka të bëjë me luftën në Kosovë.” […] Ai tha, “lufta është përmendur në hyrje dhe fakti se lufta në Kosovë është përmendur mjafton që gjithçka të përfshihet brenda atij juridiksioni”, që është me të vërtetë, me gjithë respektin e duhur për Dhomat e Specializuara, një arsyetim joserioz dhe,  si e tillë, normalisht do ta ndjekim këtë deri në fund” – thekson mbrojtja e Hashim Thaçit.

Avokati  Kehoe ka reaguar në lidhje me deklaratën e Pallaskës se Ushtria Çlirimtare e Kosovës po gjykohet si ‘ndërmarrje e përbashkët kriminale’, duke theksuar se fragmenti i plotë i deklaratave argumentonte qartë se qëllimi i Serbisë ishte të kriminalizonte Kosovën dhe ta shpallte atë si ‘shtet kriminal’.

“Z. Pallaska nuk deklaroi se qëllimi i Prokurorisë (SPO-së) është ta shpallë Kosovën ‘shtet kriminal’. Referohen komentet e tij për qëllimin për ta shpallur Kosovën shtet kriminal ekskluzivisht për Serbinë. Në këtë pjesë të intervistës, z. Pallaska diskutoi për Serbinë përpjekje për të rishkruar historinë e Kosovës, dhe shprehimisht tha se ‘(mund të ndodhë kështu ky nuk është qëllimi i Prokurorisë) Në mënyrë të pashpjegueshme, Prokuroria nuk i përfshiu këto vërejtje në dosjen e saj publike’”-shpjegohet në kërkesën e avokatit.

Rrjedhimisht, mbrojtja kërkoi që trupi gjykues ta refuzojë kërkesën e Prokurorisë në tërësi.

“Si përmbledhje, kërkesa e Zyrës së Specializuar nuk është gjë tjetër veçse një përpjekje për të kufizuar të drejtat themelore për shprehje të lirë. Mbrojtja parashtron se, në përputhje me nenin 40 të Kushtetutës së Kosovës dhe neni 10 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut  (të aplikueshme në këtë rast përmes nenit 53 të Kushtetutës së Kosovës), Dhomat e Specializuara nuk mund të kufizojnë të drejtat e të akuzuarit dhe avokatit mbrojtës për t’u shprehur publikisht përveç se kur është rreptësisht e nevojshme dhe proporcionale për të mbrojtur një interes publik tjetër të rëndësishëm”- sqarohet në parashtrim.

Zyra e Prokurorit të Specializuar javë më parë i kishte kërkuar trupit gjykues në Hagë të paralajmëronte Dastid Pallaskën për deklaratat e bëra në një emision televiziv.

Kjo kërkesë erdhi  pasi Zyra e Prokurorit ka vënë në dukje se çdo shkelje e ardhshme nga ai mund të rezultojë me sanksione, duke cituar nenin 13 (a) të Kodit të Sjelljes.

Zyra e Prokurorit të Specializuar ka reaguar pas intervistës së Dastid Pallaskës të dhënë në RTK Prime më 13 prill 2023.

Në këtë intervistë, Pallaska ka komentuar aspekte të ndryshme të procedurave që kanë të bëjnë me gjykqin e Thaçit.

“Z. Pallaska bëri deklarata mashtruese me vetëdije së pari, në lidhje me ushtrimin e juridiksionit të KSK-së, z. Pallaska deklaroi: Komenti i z. Pallaska se KSK-ja juridiksioni bazohet në ‘arsyetim jo serioz’ është haptazi mashtrues dhe nuk përputhen me kërkesat e sinqeritetit dhe zellit. Më tej, z. Pallaska vazhdoi të përsëriste sugjerimin e gabuar se e gjithë UÇK-ja është në gjyq, me qëllim shpalljen e Kosovës si ‘shtet kriminal’”-sqarohet në kërkesë.

Prokuroria ka pohuar se përsëritja e pretendimeve të tilla kontribuon në klimën e hiperpolarizuar brenda Kosovës, duke e bërë më të vështirë për dëshmitarët që të bashkëpunojnë dhe japin dëshmitë e tyre.

Prokuroria ka arritur në përfundimin se avokati Dastid Pallaska duhet të paralajmërohet se shkeljet e mëtejshme të Kodit të Sjelljes, Ligjit dhe Rregullave mund të rezultojnë me sanksione.

“Prandaj, z. Pallaska duhet të paralajmërohet dhe paralajmërohet shprehimisht se në përputhje me kushtet e Kodit të Sjelljes, Ligjit dhe Rregullave, shkeljet e mëtejshme mund të rezultojnë me sanksione”- është thënë në kërkesë.

Në lidhje me këto pretendime të palëve Gjykata pritet të vendosë në ditët në vijim.

KALLXO.com ka kontaktuar avokatin Dastid Pallaska, por ai nuk ka pranuar të flasë rreth kësaj çështjeje.