Dosja e Prokurorisë për dy ish-zyrtarët e Prizrenit të akuzuar për këmbimin e pronës publike kundërligjshëm

Kundërshtojnë aktakuzën për korrupsion ish zyrtarët ligjorë të Komunës së Prizrenit

Arben Krasniqi, ish-udhëheqës i sektorit Ligjor të Komunës së Prizrenit dhe Shqipëron Krasniqi, ish-përfaqësues ligjor i kësaj komune, kundërshtuan aktakuzën.

Të pandehurit e lartcekur po akuzohen se kanë bërë këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës së Prizrenit në kundërshtim me ligjin në fuqi dhe aktvendimin e Gjykatës së Prizrenit.

Në seancën e sotme, mbrojtësit e të pandehurve, avokat Driton Shehu dhe avokat Bestar Kolgeci dorëzuan në formë të shkruar kundërshtimet dhe kërkesën për hedhjen e  aktakuzës.

Pas kësaj, të akuzuarit Arben Krasniqi dhe Shqipëron Krasniqi u deklaruan lidhur me aktakuzën me të cilën po i ngarkon prokuroria.

Për të akuzuarin Arben, kjo aktakuzë ishte ngritur në bazë të supozimeve duke shtuar se gjatë intervistimit në Prokurori iu janë parashtruar pyetje ‘kapriçioze’ dhe sugjestive madje duke u pyetur edhe për llojin e veturës të cilën e vozisin.

Kurse, i akuzuari Shqipëron Krasniqi shtoi se kjo aktakuzë nuk përmbante elementet e veprës penale si dhe sipas tij nuk ka ndonjë palë të dëmtuar, andaj i njëjti kërkoi nga gjykata ta aprovoj kërkesën për hedhjen e aktakuzës.

Lidhur me kërkesën e mbrojtjes për hedhjen e aktakuzës, gjykata do të marrë vendim të shkruar dhe të arsyetuar.

Sipas prokurorisë,  Arben Krasniqi dhe Shqipëron Krasniqi po akuzohen se në bashkëkryerje, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, tejkalojnë kompetencat e tyre zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë për personin tjetër.

Aktakuza, më tej shton se Shqipëron Krasniqi si përfaqësues i Komunës në procedurën jashtë kontestimore të zhvilluar pranë Gjykatës në Prizren, nuk e kishte kundërshtuar propozimin e propozuesit V.J., për rregullimin e mezhdave kundër kundërpropozuesit – Komuna e Prizrenit ku në këtë rast ngastra kadastrale – pronë e Komunës se Prizrenit, këmbehet me një pjesë të ngastrës kadastrale – pronë e propozuesit V. J., e gjitha kjo në kundërshtim me Ligjin për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës.

Gjithnjë sipas aktakuzës, më pas të akuzuarit pas pranimit të vendimit nga Gjykata e Prizrenit të datës 30 janar 2019, bëjnë shënim zyrtar sipas të cilit nuk ushtrojnë ankesë ndaj këtij vendimi dhe lëndën e vendosin  në A/A (adacta/e kryer) dhe pas kësaj propozuesi V. J., pajisjet me leje ndërtimore ku i mundësohet ndërtimi i objektit banesor aneksi i ri “Euro Center”.