Gjykata e Mitrovicës - Foto: KALLXO.com

Dënim më burg dhe gjobë ndaj të akuzuarit për fajde

Gjykata e Mitrovicës e ka dënuar me dy vjet burgim të akuzuarin Isak Smakolli për veprën penale, fajde.

Po ashtu Samkolli është dënuar edhe me gjobë në shumë prej 5 mijë eurove.

Akuza e Prokurorisë së Mitrovicës thotë se Smakolli në prill dhe mars të vitit 2013 i kishte dhënë hua dy herë nga 5 mijë euro F.B., me afat kthimi të pacaktuar.

Mirëpo, gjithnjë sipas Prokurorisë, pas dy muajve i pandehuri i ka kërkuar të dëmtuarit t’ia kthejë paratë brenda pesë ditëve duke i thënë “prej këtij momenti je në fajde” dhe i ka kërkuar 20 për qind kamatë mujore të shumës 10.000 euro.

Në këtë rast i dëmtuari i kishte paguar të pandehurit interes në shumën prej 55.000 euro.

Shpallja e aktgjykimit është bërë dje, nga kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me ç’rast i pandehuri Smakolli është dënuar me dy vjet burgim efektiv dhe 2,500 euro gjobë.

Përveç kësaj, i akuzuari është i obliguar që në bazë të kërkesën pasurore juridike të ia kompensoj të dëmtuarit shumën prej 37,250.00 euro.

Kallxo ka raportuar në vazhdimësi për këtë rast.

Shënim: Artikulli është edituar më 07.08.2023, në ora 14:39. Emri i palës së dëmtuar është larguar, pas kërkesës së palës së dëmtuar bazuar në të drejtën e tij për tu harruar.