Agron Maxhuni zgjidhet në krye të Gjykatës në Vushtrri

Agron Maxhuni është zgjedhur gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatën e Mitrovicës dega në Vushtrri.

Maxhuni u zgjedh për mbikëqyrjen e kësaj gjykate në mandat 5 vjeçar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

Ai është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Divizionin penal në gjykatën në Skenderaj dhe është pjesë e gjyqësorit të Kosovës nga viti 2017.

Më parë ai ka qenë drejtor i Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Maxhuni ka deklaruar kursime në shumë prej 43 mijë e 471 euro e 13 cent dhe veturë në vlerë prej 13 mijë eurove. Maxhuni realizon pagë vjetore në shumën prej 21 mije e 521 euro e 85 cent.