Ymer Fejzullahu - Kryetar i bordit të ZRrE-së - Foto: Kallxo.com

ZRRE: Vendimi i gjyaktës e shtyen ekzekutimin e tarifave, nuk i ka anuluar

Zyra e Rregullatorit për Energji në një komunikatë për media ka thënë se ka patur keqkuptime rreth aktvendimit të Gjykatës për çështjen e tarifave.

Në njoftim thuhet se vendimi i gjykatës ka të bëjë me shtyrjen e zbatimit të tarifave të reja dhe jo siç po pretendohet se gjykata ka anuluar vendimin për tarifat e reja.

“Ditëve të fundit ka pasur keqinformim të publikut lidhur me Aktvendimin e Gjykatës Themelore për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për tarifat me pakicë të energjisë elektrike. ZRRE qartëson për publikun e gjerë dhe për konsumatorët se Gjykata ka marrë aktvendim për shtyrje të zbatimit të vendimit por jo anulim të vendimit. Për më tepër shqyrtimi meritor akoma nuk ka filluar nga Gjykata Themelore lidhur me vendimin për tarifat me pakicë. Prandaj, përderisa ende nuk ka ndonjë verdikt final të çështjes meritore nga gjykata, ZRRE fton të gjitha palët e interesit, që të përmbahen nga deklarimet e pamatura dhe të bëhen pjesë konstruktive e tejkalimit të krizës së energjisë”, thuhet në reagimin e ZRRE-së.

ZRRE tutje njofton se është duke i respektuar aktvendimet e Gjykatave të Republikës së Kosovës dhe bazuar në aktvendimin e gjykatës ka nxjerrë vendim për zbatim të këtij aktvendimi, e të cilin ia ka dërguar të licencuarit për zbatim.

“Duke marrë parasysh paqartësitë rreth implementimit të vendimit të ngritura edhe nga Furnizuesi me Shërbim Universal lidhur me faturimin, ZRRE i është drejtuar Gjykatës Supreme për mendimin juridik, Gjykatës së Apelit, Gjykatës Themelore dhe Këshillit Gjyqësor duke kërkuar udhëzime lidhur me mënyrën e zbatimit të vendimit të Gjykatës. ZRRE siguron të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike se nuk do të dëmtohen nga procesi i faturimit të energjisë elektrike”, përfundon reagimi i ZRRE-së.

Të gjitha raportimet e KALLXO.com rreth çështjes së tarifave të energjisë elektrike mund t`i lexoni duke klikuar në LINK