Zgjedhet kandidatja e dytë në bordin e KOSTT-it

Pas rivotimin në pozitën udhëheqëse për zgjedhjen drejtorëve të Bordit të NP KOSTT-it nga radhët e komuniteteve jo shumicë dhe kuotës gjinore, Gjyldane Kiqnari është votuar me 50 vota dhe është zgjedhur anëtare e bordit në KOSST.

Në votim kanë qenë Gjyldane Kiqnari dhe Lejla Simnica.

Në votim kanë marr pjesë  91 deputet, ndërsa 10 fletëvotime kanë qenë të pa vlefshme.

Zgjedhet kandidatja e parë në bordin e KOSTT-it