Vendimi i plotë për masat ndaj reciprocitetit me Serbinë

Qeveria në detyrë e Kosovës mbrëmë ka marrë masa shtesë për zbatimin gradual të reciprocitetit ndaj Serbisë.

Me vendimin e marrë ndalohen dokumentet për produktet bujqësore dhe industriale që përdorin emra të vendeve ose përmbajnë elemente të tjera në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe legjislacionin në fuqi.

Pika të tjera të këtij vendimi janë ndalimi i dokumenteve që përmbajnë emra të vendeve në Republikën e Kosovës por nuk përmbajnë emrin e shtetit, si dhe i referohen Republikës së Kosovës përveç me emrin Republika e Kosovës.

Sipas plotësimeve dhe ndryshimeve të këtij vendimi, në marrëdhëniet tregtare me Serbinë, ndalohen dokumentet për produktet bujqësore dhe industriale që përdorin emra të vendeve që përmbajnë elemente të tjera në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, emrat e vendeve në Republikën e Kosovës, por pa emërtimin e shtetit, që nuk i referohen me Republika e Kosovës dhe përmbajnë çfarëdo elementi që mohon pavarësinë dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës.

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë obligohet të përdorë stemën dhe emrin Republika e Kosovës në certifikatat fitosanitare dhe veterinare, ndërsa operatorët ekonomik nga Serbia duhet të pajisen me leje hyrëse për secilin automjet të transportit të mallrave që hyn në Republikën e Kosovës nga Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi.

Vendimi mbetet në fuqi për afat të pacaktuar, ndërsa nuk mund të njihet si person juridik një shoqëri tregtare e themeluar sipas rregullave të autoriteteve në Serbi, por vetëm në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare.

Ky është vendimi i plotë i marrë mbrëmë nga ekzekutivi:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!