UP hap konkurs për emërim, riemërim dhe avancim të personelit akademik

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” më 4 maj ka shpall të hapur konkursin për emërimin, riemërimin ose avancimin e personelit akademik në fakultetet e UP-së.

Sipas një njoftimi të Universitetit, kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për emërim, riemërim ose avancim të personelit akademik janë të përcaktuara në dispozitat e Statutit të UP-së dhe në rregulloret përkatëse.

Aplikuesit duhet t’i dorëzojnë dokumentet në formë të shtypur dhe elektronike, gjatë ditëve të konkursit, në periudhën 4 – 18 maj 2022.

Klikoni KËTU për konkursin e plotë.