Rektorati i Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini"

Universiteti i Mitrovicës hap konkurs për regjistrimin e studentëve të rijnë

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” hap konkurs për regjistrimin e studentëve të rijnë në për vitin akademik 2021/202 , në nivelin Bachelor.

Në konkursin e rregullt këtë vit do të regjistrohen 995 studentë të rregullt.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 6 gusht deri më 24 gusht, ndërsa dorëzimi i aplikacionit fizik, do të jetë i hapur nga 25 gushti deri më 28 gusht 2021.