Thirrje për rundin e dytë të programit që ofron praktikë për gazetarët e rinj

Studentët e gazetarisë, të sapodiplomuarit dhe gazetarët në fillim të karrierës së tyre nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë të mirëpritur të aplikojnë në programin katër-mujor për punë praktike me pagesë në media të respektuara në të gjithë rajonin.

Nëse po kërkoni të filloni karrierën tuaj në gazetari, por po përpiqeni të gjeni vendin e duhur për të fituar njohuri praktike, programi ynë i praktikës është ai që ju nevojitet. Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, BIRN, po bashkëpunon me media shumë profesionale në të gjithë Ballkanin Perëndimor për të ofruar mbështetje financiare dhe mentorim për 12 kandidatë.

Raundi i dytë i programit të trajnimit filloi pasi përfundoi me sukses cikli i parë nga nëntori vitit 2020 deri në shkurt të vitit 2021, ku 12 gazetarë të rinj kaluan katër muaj duke punuar në redaksi profesionale në rajon, duke prodhuar mbi 300 lajme të ndryshme. Disa shembuj të punës së tyre mund të shihen këtu, këtu, këtu dhe këtu.

Programi, i zbatuar në kuadër të projektit “Media for all”, pa një sukses të madh pasi disa prej gazetarëve të rinj iu ofruan role dhe pozicione të përkohshme në media të ndryshme pas përfundimit të praktikës së tyre.

Raundi i dytë do të fillojë në muajin korrik me një trajnim online mbi bazat e gazetarisë të udhëhequr nga redaktori dhe trajneri ndërkombëtar me përvojë, Matt Robinson. Gazetarët e rinj do të kalojnë katër muaj në një media, ku do të kenë mentorë të përkushtuar, të cilët do t’iu japin udhëzime dhe mbështetje çdo ditë.

Praktikantët do të kenë shansin të bëhen anëtarë me kohë të plotë të redaksisë për katër muaj, duke marrë pjesë në takimet editoriale, duke mësuar se si të japin ide dhe të zgjedhin këndin e duhur për një histori, duke mësuar se si të mbulojnë ngjarjet e përditshme dhe të kryejnë lloje të ndryshme të intervistave, duke punuar në terren, duke bërë një transmetim të drejtpërdrejtë, duke shkruar analiza, reportazhe dhe shumë më tepër. Praktikantët do të marrin mbështetje financiare për të mbuluar kostot minimale të jetesës gjatë këtyre katër muajve.

Ne do të marrim 12 praktikantë me kohë të plotë në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi. Dy mediat e Kosovës në të cilat gazetarët e rinj do të mbajnë praktikën janë KOHA dhe RTV Dukagjini.

Për shkak të COVID-19, aplikantët do të vendosen në shitore në vendin e tyre të banimit. Aplikantët mund të shprehin preferencat e tyre se me cilën media do të dëshironin të kalojnë stërvitjen e tyre, por organizatorët mbajnë të drejtën për të marrë vendimin përfundimtar në lidhje me vendosjen.

Kush mund të aplikojë?

Mund të aplikojnë studentë të vitit të fundit të gazetarisë, të sapodiplomuarit ose gazetarët e rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Aplikantët duhet të jenë midis 18 dhe 26 vjeç.

Kandidatët nga e gjithë Kosova inkurajohen të aplikojnë, pasi projekti mund të sigurojë fonde për udhëtime brenda një vendi, si dhe kosto akomodimi.

Mbeshtetja financiare

Të gjithë praktikantët e zgjedhur do të marrin mbështetje financiare gjatë praktikës së tyre për të mbuluar kostot minimale të jetesës.

Në rast se kandidatët kanë nevojë të udhëtojnë ose të zhvendosen brenda vendit gjatë programit, shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit do të mbulohen gjithashtu nga organizatorët.

Si të aplikoni?

Aplikantët duhet të plotësojnë dhe të paraqesin vetëm një aplikacion. Aplikacionet duhet të dorëzohen në anglisht para mesnatës së 13 qershorit, në emailin [email protected] së bashku me dokumentet e mëposhtme:

– CV e aplikantit (në anglisht)

– Letër motivimi (në anglisht)

– Shembuj të punës (psh.linqe të artikujve, etj) (në anglisht ose në shqip)

– Evidenca e statusit (në anglisht ose në shqip)

Letra e motivimit duhet të tregojë se si do të përfitonit nga ky program dhe motivimin tuaj për të marrë pjesë.

Aplikantët që nuk kanë ndonjë artikull të publikuar mund të paraqesin detyrat e tyre studentore nga lëndët praktike në gazetari.

Aplikantët duhet të sigurojnë dëshmi të statusit të tyre aktual – nëse ata janë studentë, të sapodiplomuar ose duke punuar si gazetarë. Këto dëshmi përfshijnë, por nuk kufizohen në, konfirmimin e regjistrimit për vitin akademik në vazhdim OSE diploma / çertifikata e diplomës / konfirmimi i diplomimit të lëshuar në dy vitet e fundit OSE dëshmi të punës aktuale.

Kohëzgjatja e praktikës: korrik 2021 – tetor 2021

Data e fundit për aplikim: 13 qershor 2021

Trajnimi online: Dy javë, korrik 2021

Formën e aplikimit dhe detajet e tjera mund t’i gjeni KËTU.