Shumica e qyteteve me cilësi të mirë të ajrit sot

Në shumicën e qyteteve në Kosovë cilësia e ajrit sot është e mirë.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, i cili bën matje ditore të nivelit të ndotjes së ajrit në Kosovë përmes 12 stacioneve, ajër me cilësi më të mirë është në Brezovicë, në fshatin Dardhishtë, Gjilan, Hani i Elezit, Mitrovicë, Obiliq, fshatin Palaj dhe në një pjesë të Prishtinës.

Ndërsa, ajër i pranueshëm në bazë të matjeve është në Drenas, Pejë, Prizren dhe në dy ekipe mobile të vendosura në Prishtinë.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) bën monitorimin e cilësisë së ajrit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, përmes Rrjetit Shtetëror për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit.

Ky rrjet është i përbërë nga 12 stacione automatike fikse dhe një stacion automatik mobil.

Shpërndarja e stacioneve dhe përzgjedhja e lokacioneve monitoruese është bërë konform kritereve të Direktivës 2008/50/EU për ajër të pastër në Evropë dhe ligjeve vendore.

Bazuar në kriteret e lartpërmendura stacionet janë shpërndarë në 9 (nëntë) komuna të Republikës së Kosovës: Prishtinë, Obiliq, Drenas, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Shtërpcë (Brezovicë), Hani i Elezit dhe Gjilan.

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Internews Kosova.