Reagimi i EULEX-it për akuzat e ish-gjyqtarit Malcolm Simmons

Të pavërteta dhe hamendësime i ka quajtur Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit (EULEX) pretendimet për korrupsion dhe ndikime brenda këtij mekanizimi të ish-kryetarit të Asamblesë së Gjyqtarëve në EULEX, Malcolm Simmons, që sot i ka dhënë në Komisionin Parlamentar të Kosovës për Legjislacion.

Në një përgjigje për KALLXO.com, EULEX-i ka thënë se deklarimet e Simmons janë fushatë dezinformuese.

“Deklarata e Malcolm Simmons në Parlament sot është një përmbledhje e hamendësimeve të keq konceptuara dhe të pabazuara, të pavërtetave dhe mendimeve personale. Duke e ditur se ai nuk mund të paditet për shpifje, pasi deklarata e Simmons është e mbuluar nga imuniteti i privilegjit parlamentar, ai u angazhua në një fushatë të qëllimshme dezinformimi në lidhje me keqbërje që pretendohet se kanë ndodhur gjatë kohës së tij në EULEX dhe që kishte për qëllim shërbimin e motiveve dhe interesave të fshehta”, thuhet në përgjigjet e tyre.

EULEX ka shtuar se ata këtë e shohin “si një përpjekje tjetër për të diskredituar misionin nga ata që janë të interesuar të minojnë sundimin e ligjit në Kosovë, si dhe vetë BE-në”.

Tutje në përgjigjen e gjatë të EULEX-it theksohet se ish-gjyqtari Simmons është i pakënaqur me të gjitha procedurat ligjore kundër tij.

“Është gjithashtu një reflektim i pakënaqësisë së Simmons me rezultatin e tre hetimeve të kryera kundër tij nga autoritetet e BE në Bruksel dhe të paraqitura në Mbretërinë e Bashkuar te autoritetet dytësore për veprime të mëtejshme. Simmons gjithashtu duket se është i pakënaqur me heqjen dorë nga gjykata në Mbretërinë e Bashkuar të një kërkese civile që ai ngriti kundër Misionit dhe institucioneve të tjera të BE-së në vitin 2020”, thuhet në përgjigje.

KALLXO.com sot ka raportuar për pretendimet e ish-gjyqtarit Malcolm Simmons për korrupsion dhe ndikime brenda EULEX-it.

Simmons mes tjerash e ka quajtur mision politik EULEX-in, ai ka thënë se brenda këtij institucioneve suksesi matej me numrin e lëndëve të trajtuara dhe prioritetizimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

Gjithashtu ai ka shtuar se dosje të cilat përmbanin të dhëna të dëshmitarëve në lidhje me luftën e fundit në Kosovës, u janë dërguar autoriteteve të drejtësisë në Serbi.

Më poshtë e gjeni të plotë përgjigjen e EULEX-it për KALLXO.com:

Deklarata e Malcolm Simmons në Parlament sot është një përmbledhje e hamendësimeve të keq konceptuara dhe të pabazuara, të pavërtetave dhe mendimeve personale.

Duke e ditur se ai nuk mund të paditet për shpifje, pasi deklarata e Simmons është e mbuluar nga imuniteti i privilegjit parlamentar, ai u angazhua në një fushatë të qëllimshme dezinformimi në lidhje me keqbërje që pretendohet se kanë ndodhur gjatë kohës së tij në EULEX dhe që kishte për qëllim shërbimin e motiveve dhe interesave të fshehta.

Ne e shohim këtë si një përpjekje tjetër për të diskredituar Misionin nga ata që janë të interesuar të minojnë sundimin e ligjit në Kosovë, si dhe vetë BE-në. Është gjithashtu një reflektim i pakënaqësisë së Simmons me rezultatin e tre hetimeve të kryera kundër tij nga autoritetet e BE në Bruksel dhe të paraqitura në Mbretërinë e Bashkuar nw autoritetet dytësore për veprime të mëtejshme. Simmons gjithashtu duket se është i pakënaqur me heqjen dorë nga gjykata në Mbretërinë e Bashkuar e një kërkese civile që ai ngriti kundër Misionit dhe institucioneve të tjera të BE në vitin 2020.

Shkurtimisht, ai është i pakënaqur me të gjitha procedurat ligjore kundër tij.

Në formimin profesional të Simmons në EULEX

Simmons ishte një punonjës i Mbretërisë së Bashkuar i dërguar në EULEX që nga viti 2008 në disa pozicione dhe gjatë gjithë mandatit ekzekutiv të EULEX, i cili përfundoi në qershor 2018.

Gjatë gjithë kësaj periudhe, Simmons u dërgua nga Zyra e Jashtme dhe e Komonuelthit (FCO). Ai nuk po punon më për FCO, por sipas vetë deklaratës së Simmons ai ishte gjatë periudhës së tij në EULEX duke raportuar rregullisht tek autoritetet e Mbretwrisë së Bashkuar.

 Ai pohoi sot se në vitin 2013 ai ndau shqetësimet e tij me Ambasadën e Britanisë, jo me EULEX, BE ose autoritetet e Kosovës. Pas kësaj, ai jo vetëm që nuk u largua nga EULEX-i por në vitin 2014 ai aplikoi dhe pranoi të bëhej Kryetar i gjykatësve të EULEX-it. Në fund të vitit 2015, Simmons deklaroi me krenari publikisht se EULEX-i ka qenë veçanërisht i efektshëm në llojin e rasteve me të cilat kishte trajtuar. Sipas deklaratës së Simmons sot, në 2016 ai gjithashtu aplikoi për t’u bërë Kryetar i Dhomave të Specializuara të Kosovës, por nuk u zgjodh.

Nga 2014 në 2017 ai ishte Kryetari gjyqtarëve të EULEX-it dhe, si i tillë, ai ishte përgjegjës për drejtimin dhe mbikëqyrjen e punës së gjyqtarëve të EULEX-it dhe vlerësimin e performancës së tyre. Si President i gjyqtarëve të EULEX-it, Simmons u përfshi plotësisht në të gjitha aktivitetet gjyqësore, përfshirë parregullsitë e pretenduara që përmendi sot, të tilla si pjesëmarrja në zgjedhjen e gjyqtarëve dhe caktimin e çështjeve.

Nëse prania e parregullsive ishte aq e qartë për të, atëherë pse ai nuk e bëri punën e tij si mbikëqyrës dhe pse nuk i lajmëroi menjëherë autoritetet e BE-së? Në vend që ta bënte atë, Simmons zyrtarisht raportoi akuza për sjellje të keqe që përfshinin stafin e EULEX dhe EEAS vetëm në 2 shtator 2017; domethënë, pasi disa procedime disiplinore për sjellje të pahijshme kishin filluar kundër tij duke filluar në tetor 2016. Pas EULEX-it, Simmons kurrë nuk shërbeu si gjykatës në Mretwrinë e Bashkruar.

Në hetimin e pretendimeve të tij

Në vitin 2017, një ekip i pavarur hetimi i udhëhequr nga një gjykatës në pension i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë u krijua në Bruksel për të hetuar shkeljet e pretenduara të raportuara nga Simmons. Kur iu dha mundësia për të mbështetur pretendimet e tij të ndryshme, Simmons dështoi të bashkëpunojë me ekipin hetues dhe as nuk siguroi prova për të mbështetur pretendimet e tij.

Për deklaratën e dhënë në një gjykatë në Mbretërinë e Bashkuar

Në vitin 2018, Simmons solli procedime ligjore para Tribunalit Qendror të Punës në Londër në Mbretërinë e Bashkuar kundër ish punëdhënësit të tij, FCO dhe disa institucioneve të BE-së në të cilat ai përsëri iu referua shumë prej pohimeve të njëjta, të inkuadruara në një kënd krejtësisht të ndryshëm me shpresën për të fitoni çështjen gjyqësore kundër FCO. Në vitin 2020, Tribunali Qendror i Punës në Londër hodhi poshtë kërkesën e Simmons për të marrë pjesë EULEX-in dhe institucionet e tjera të BE-së në këto procedura. Simmons nuk bëri një apel ndaj këtij vendimi dhe Misioni e konsideron çështjen të mbyllur.

Në statusin e tij si sinjalizues

Në pikëpamje të pretendimeve se Simmons ishte sinjalizues, ai kërkoi të bëhej sinjalizues vetëm pasi kishin filluar disa procedime disiplinore kundër tij. Raporti fillestar kundër Simmons për sjellje të keqe serioze u paraqit në 7 tetor 2016 dhe vendimi për të filluar hetime disiplinore u mor në janar 2017. Disa muaj më vonë, më 2 shtator 2017 Simmons raportoi akuza për sjellje të keqe që përfshinin stafin e EULEX dhe EEAS, duke kërkuar mbrojtjen e sinjalizuesit . Në atë kohë, kishte tashmë dy hetime disiplinore të vazhdueshme kundër tij, gjë që sugjeron që ai nuk kërkoi mbrojtje të sinjalizuesit me mirëbesim, por në një përpjekje për të shmangur vëmendjen nga hetimet e kryera kundër tij.

Për hetimet e mëparshme dhe parimin e transparencës

Simmons ishte subjekt i hetimeve të pavarura për akuza serioze të sjelljes së keqe në tre raste individuale, gjatë kohës së tij si gjykatës në EULEX. Këto hetime u kryen dhe finalizuan nga një panel disiplinor i formuar dhe me qendër në Bruksel, i kryesuar nga një ish-gjyqtar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Në të tre rastet, këshillat e bordit disiplinor iu komunikuan Simmons dhe autoritetit të tij dytësor, Zyrës së Jashtme dhe të Komonuelthit të Mbretërisë së Bashkuar. Vendimi përfundimtar mbi atë se çfarë masash duhet të marrë në përgjigje të këshillave të bordit disiplinor në lidhje me sjelljen e gabuar të Simmons qëndron te autoriteti i tij dytësor në Britani të Madhe.

Në interes të transparencës, ne i bëjmë thirrje Simmons të paraqesë raportet, konkluzionet dhe rekomandimet e bordit disiplinor në Kuvendin e Kosovës, duke i lejuar deputetët të shqyrtojnë plotësisht pretendimet e tij. Vetëm Simmons mund t’i paraqesë këto raporte në Parlament, pasi pjesa tjetër e institucioneve të përfshira janë të lidhura me konfidencialitetin.

 Në lidhje me pretendimet specifike të Simmons sot

Rasti “Kleçka”: Pretendimet e Simmons për çështjen “Kleçka” kundërshtohen nga realiteti. Ai pretendon se një gjyqtar i tha atij se puna e tij mund të rrezikohej nëse të pandehurit nuk dënoheshin. Sidoqoftë, pasi trupi gjykues, i cili kryesohej nga Simmons, liroi të pandehurit në shtator 2013, Simmons jo vetëm që nuk e humbi punën, por ai vazhdoi të emërohej President i gjyqtarëve të EULEX një vit më vonë. Simmons gjithashtu tha se “Kleçka” ishte një çështje e cila nuk duhej të kishte shkuar kurrë në gjyq. Por ai ishte ai që gjykoi çështjen si kryetar i trupit gjykues. Si i tillë, ai kishte të gjitha mundësitë për ta hequr veten në rast se nuk ishte dakord me sjelljen e çështjes në gjykatë.

Rasti “Drenica II”: Përbërja e panelit në çështjen “Drenica II” ishte e ligjshme. Asnjë kundërshtim nuk u ngrit nga palët në lidhje me përbërjen e trupit gjykues gjatë procedurave të shqyrtimit gjyqësor. Simmons duhet të kujtohet se pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2018 kishte një vendim të Gjykatës Kushtetuese të Nëntorit 2019 vetëm nga gjykatës të Kosovës, të cilët unanimisht hodhën poshtë një ankesë përfundimtare në çështjen e krimeve të luftës “Drenica II”, duke mbështetur pesë dënime. Kjo hedh poshtë të gjitha pretendimet e paragjykimit në anën e trupit gjykues të shkallës së parë.

Në lidhje me pretendimet se EULEX-i ua dorëzoi dosjet autoriteteve të Prokurorisë Serbe: Përsërisim: EULEX kurrë nuk ka dorëzuar ndonjë rast të krimeve të luftës tek autoritetet e Prokurorisë Serbe, dhe as nuk hoqi dorë nga autoriteti mbi dosjet dhe çështjet hetimore. Ne e sfidojmë Simmons të identifikojë çdo rast që ai pretendon se Misioni iu dorëzua autoriteteve Serbe.

Për mbrojtjen e dëshmitarit: Masat e mbrojtjes së dëshmitarit u siguruan në përputhje me legjislacionin e Kosovës, dëshmitarëve që u paraqitën me prova dhe të cilët u vërtetuan me besueshmëri se ishin në rrezik serioz pasi plotësuan kriteret e rrepta të përzgjedhjes. EULEX-i vazhdon të menaxhojë programin e tij të mbrojtjes së dëshmitarëve të mbetur deri më sot dhe ende ofron siguri për dëshmitarët brenda dispozitave ekzistuese ligjore.

Stafi i EULEX-it kontribuon në sundimin e ligjit të Kosovës

Shumica e institucioneve, përfshirë EULEX-in, kanë një sjellje për të adresuar çdo shkelje disiplinore ose etike. Për të gjitha institucionet, ka rëndësi se si adresohen shkelje të tilla. EULEX i mori seriozisht të gjitha pretendimet për çdo sjellje të keqe dhe menjëherë filloi procedurat disiplinore kundër një numri të kufizuar të anëtarëve të stafit të akuzuar për keqbërje, përfshirë çdo keqbërje financiare. Sidoqoftë, EULEX përfaqëson shumë më tepër sesa Simmons dhe disa të tjerë që bëhen subjekte të procedurave disiplinore. Ish-stafi ndërkombëtar dhe lokal i EULEX-it përbëjnë një “Kush është kush” i disa mendjeve më të shquara ligjore në botë. Ne jemi krenar që shohim ish-stafin tonë duke ndjekur dhe gjykuar çështje në gjykata ndërkombëtare dhe kombëtare ose duke punuar si ekspertë të rendit të ligjit në vende të ndryshme të botës. Por më e rëndësishmja, ne jemi veçanërisht krenarë për ish-stafin tonë lokal të cilët tani punojnë si gjyqtarë, prokurorë dhe zyrtarë ligjorë në sistemin e drejtësisë në Kosovë.