Ndotja e ajrit në Prishtinë. Foto: Urim Krasniqi

Qyteti me ajrin më të ndotur sot

Cilësia e ajrit në shumicën e qyteteve të Kosovës paraqitet të jetë në nivelin e duhur sot.

Përjashtim bënë Komuna e Mitrovicës, në të cilën shihet se ajri është në cilësi të dobët.

Ajër me cilësi të mirë është në Obiliq, Pejë, Prizren, Prishtinë (matësi i vendosur te ndërtesa e ish- Rilindjes), Gjilan, fshatin Palaj, Dardhishtë, Brezovicë dhe Drenas.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) bën monitorimin e cilësisë së ajrit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, përmes Rrjetit Nacional për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit.

Ky rrjet është i përbërë nga 12 stacione automatike fikse dhe një stacion automatik mobil.

Shpërndarja e stacioneve dhe përzgjedhja e lokacioneve monitoruese është bërë konform kritereve të Direktivës 2008/50/EU për ajër të pastër në Evropë dhe ligjeve vendore.

Bazuar në kriteret e lartpërmendura stacionet janë shpërndarë në 9 (nëntë) komuna të Republikës së Kosovës: Prishtinë, Obiliq, Drenas, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Shtërpcë (Brezovicë), Hani i Elezit dhe Gjilan.

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Internews Kosova.