Ilustrim

Qeveria nënshkruan marrëveshje për ndihmë financiare për bizneset e grave

Qeveria në detyrë sot në Ditën Nërkombëtare të Gruas ka nënshkruar marrëveshjet për financimin e bizneseve  vogla të grave.

Kryeministri në detyrë tha që së bashku me Agjencinë për Brazi Gjinore kanë paraparë 1 milion euro është targetuar në dy drejtime për biznesete  grave dhe iniciativat që ndikojnë tek biznset e grave.

“Masa që kemi paraparë prej 1 milionë eurosh do të shkoj në dy drejtime, per biznese te vogla dhe biznese individuale dhe organizata jo- qeveritare”, tha Hoti.