Foto: ZKM

Qeveria e shkarkon bordin e përkohshëm të KEK-ut, e emëron të riun

Qeveria e Kosovës në mbledhjene sotme e ka shkarkuar Bordin të Përkohshëm të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike “Korporata Elektroenergjetike e Kosovës KEK” Sh. A.

Sipas njoftimit të ZKM-së, ky vendim shfuqizon Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 04/19 të datës 03.08.2020.

Qeveria e ka emëruar Bordin e Përkohshëm të KEK-ut, që ka këtë përbërje: Musa Misini –  Kryesues dhe drejtorët: Petrit Ibraj, Fatime Grajcevci dhe Fadil Hoxha.

Ish-kandidati për deputet i LDK-së emërohet në Bordin e Infrakos-it

.