Qeveria do të paguaj 35% me pak për policën e sigurimit, këtë vlerë do ta mbuloj BQK

Bordi ekzekutiv i Bankës Qendrore të Kosovës në mbledhjen e sotme ka marrë vendim për uljen e përkohshme të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë. Përmes këtij vendimi, BQK kërkon nga Byroja Kosovare e Sigurimeve të ulë përkohësisht tarifat e sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë për grupet tarifore të autoveturave dhe motoçikletave për 35 përqind. “Ky vendim i … Continue reading Qeveria do të paguaj 35% me pak për policën e sigurimit, këtë vlerë do ta mbuloj BQK