Ilustrim: Poqi elektrik

Punime të planifikuara në sistem, KEDS njofton për vendet ku do të ketë ndërperje të rrymës

KEDS ka njoftuar se nesër do të realizohen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik dhe si rezultat do të ketë ndërprerje të rrymës në lokalitetet ku do të kryhen punimet.

Ky është orari sipas rajoneve të vendit:

Rajoni i Prishtinës

1.

NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Matiçani 2 (kodi: 19000041005) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Rr. Muharrem Fejza dhe rr. Arif Rama.

Arsyeja: Punime në rrjetin e tensionit të ulët.

Rajoni i Pejës

1.

NS 110/10kV Deçan  do të ndërprehet Stabilimenti 10 kV  Juniku prej orës 10:00 – 14:00.

Trafostacionet që do të mbesin pa tension:

TS 10/0.4 kV Oda e Junikut (Kodi:53000007017)

TS 10/0.4 kV Lagjja 2 (Kodi:53000007018)

TS 10/0.4 kV Lagjja 1 (Kodi:53000007019)

TS 10/0.4 kV Junik Gaxherrtë (Kodi:53000007020)

TS 10/0.4 kV Junik Miroctë (Kodi:53000007021)

TS 10/0.4 kV Junik Gurëthyesi (Kodi:53000007022)

TS 10/0.4 kV Junik Qendra (Kodi:53000007023)

TS 10/0.4 kV Junik  Vorret (Kodi:53000007024)

TS 10/0.4 kV Junik Shkolla (Kodi:53000007025)

TS 10/0.4 kV Junik Gacaferrtë (Kodi:53000007026)

TS 10/0.4 kV Junik Berishtë 1 (Kodi:53000007027)

TS 10/0.4 kV Junik Neziri (Osmonaj) (Kodi:53000007028)

TS 10/0.4 kV Junik Qestaj (Kodi:53000007029)

TS 10/0.4 kV Gjocaj (Kodi:53000007030)

TS 10/0.4 kV Prilep Kukalaj (Kodi:53000007031)

TS 10/0.4 kV Jasiqi (Kodi:53000007039)

TS 10/0.4 kV Junik  Goqtë (Kodi:53000007040)

TS 10/0.4 kV Ujrat e Zeza Junik (Kodi:53000007041)

TS 10/0.4 kV Junik Gjimnazi (Kodi:53000007045)

TS 10/0.4 kV Fenix A  Junik (Kodi:53000007046)

TS 10/0.4 kV Junik – Krasniqë (Kodi:53000007047)

TS 10/0.4 kV Teqja e Madhe Sheh Xhaferi (Kodi:53000007050)

TS 10/0.4 kV Junik Shafrane (Kodi:53000007052)

TS 10/0.4 kV Junik Lagjja Berisha 2 (Kodi:53000007053)

TS 10/0.4 kV Gacaferrët 2 (Kodi53000007056)

TS 10/0.4 kV Arasha (Kodi53000007057)

TS 10/0.4 kV Hasan Lushi – Fabrika ujit (Kodi53000007058)

TS 10/0.4 kV “FLUX” sh.p.k (Kodi53000007059)

Vendet: Juniku.

Arsyeja: Shtrëngimi i përçuesve dhe prerja e disa druve në rrjetin 10 kV.

2.

NS 110/10kV Klinë  do të ndërprehet 10/0.4kV Stabiliment Zllakuqan  Juniku prej orës 10:00 – 12:00. TrafostaCIONET që do të mbesin pa tension:

TS 10/0.4 kV Pataçani l (Kodi: 52000002021)

TS 10/0.4 kV Zllakuçani lll (Kodi: 52000002022)

TS 10/0.4 kV Zllakuçani 1 – e vjetra (Kodi: 52000002025)

TS 10/0.4 kV Kisha Katolike (Kodi: 52000002026)

TS 10/0.4 kV Radullovc 1 (Kodi: 52000002027)

TS 10/0.4 kV Zllakuqan  2 (Kodi: 52000002028)

TS 10/0.4 kV Ranoc l (Kodi: 52000002029)

TS 10/0.4 kV Ranoci ll (Kodi: 52000002030)

TS 10/0.4 kV Europarku (Kodi: 52000002035)

Vendet: Zllakuqan, Pataçan, Radullovc dhe Ranoc.

Arsyeja: Vendosja e transformatorëve matës rrymor në TS Pataçani I.

Rajoni i Gjilanit

1.

NS TS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TS rr. Kumanova (kodi: 60063011454) prej orës 09:00 deri 14:00

Vendet: rr. e Kumanovës si dhe konsumatorët në rrugët lidhëse me këtë pjesë, një pjesë e rr. Gazmend Zajmi.

Arsyeja: Zhvendosja e shtyllave te tensionit të ulët në rrugën e Kumanovës.

2.

NS TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

LP 10kV Strezovci (kodi: 62000005) prej orës 09:00 deri 12:00

Vendet: Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagjja Çamëria, Ujësjellësi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reçan, Hajnoc, Meshinë, Bugjenicë, Strezoc, Kosovicë, Carevcë, Bushincë, Tirincë, Krilevë, Leshtar, Bolec, Vaganesh, Kremenatë dhe Rahovicë.

Arsyeja: Zhvendosja e shtyllave të tensionit të ulët në rrugen e Kumanovës.