Foto: KEDS

Punime në sistem, KEDS tregon vendet ku nesër do të ketë ndërprerje të rrymës

Kompania për distribuimin e energjisë elektrike, KEDS, ka njoftuar se nesër do të realizojë punime në rrjet dhe si rezultat do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa lokalitete të vendit.

Orari i punimeve dhe i ndërprerjes së rrymës sipas rajoneve:

Mitrovicë

1.

NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

LP 10kV Llausha (Kodi: 74000011)  nga ora 13:15 deri 14:15

Vendet: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri, lagjja III e qytetit.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

LP 10kV Qirezi (Kodi: 74000004)  nga ora 14:15 deri 15:15

Vendet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godancë.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prizren

1.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

LP 10kV Rapqa (Kodi: 30036009)  prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet: Rapça e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci I Ulët, Krsteci i Naltë, Rrenci, Ferma  TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavd dhe TS-Ujësjellësi Brezne.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

LP 10kV Bellobradi (Kodi: 30036008)  prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Vendet: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit; afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

LP 10kV Bresana (Kodi: 30036007)  prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe; afariste : N.P.T “Mulliri”  Buzez, N.T.P. Qumështorja Sharri Kuk dhe Restorant Opoja.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Ferizaj

1.

TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

LP 10kV Gaçka (Kodi: 40042002)  nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: Greme, Gaçka, Burrniku, Izhanca, Kashtanjeva, Bajnica, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private.

Arsyeja: Punime në stabilimentet shpërndarëse dhe mirëmbajtja preventive.

2.

NS 110/35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

LP 10kV Drejtimi i Fshatrave (Kodi: 40000002)  prej orës 08:00 deri 09:00

Vendet: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Arsyeja: Lidhja e degëzimit të furnizimit të NS të KOSTT-it.

26.07.2021

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

Nga TS 110/35/10kV Theranadë do të ndërprehet:

LP 10kV Zona Industriale – Solidi me (kod: 32000025) nga ora 09:00 deri 11:00

Vendet: Solidi, Graniti, Intertrans-Therande Seti-comerc,RGB-Grup metal, NNT “I.Seferi”shpk, NTP Loni-Ahmet Balaj, NTP “Shala Gas”, Shiroke, NTP Kolgeci, Adrian Ismet Hoxha, Petroleum coke Kosova shpk, Matal, Fix&Swis store-Burim Devetaku, Xhevat Mehmet Spahiu,”Spahiu-Petroll” Shpk

Arsyeja: Kyçja e TS të ri, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

27.07.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

Në NS 35/10 kV Ferizaj II  do të ndërprehet:

LP 10kV Betoni me (kod: 40041002) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja: Tërheqja e përçuesve të tensionit të mesëm sipas zgjidhjes teknike.

2.

Në NS 35/10 kV Ferizaj II  do të ndërprehet:

LP 10kV Bablaku (Bizneset)  me (kod: 40041005) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Trim, Bablak, Mirash, Cërnillë, Murakovë dhe bizneset.

Arsyeja: Tërheqja e përçuesve të tensionit të mesëm sipas zgjidhjes teknike.