Punime në rrjet, KEDS tregon ku do të ketë ndërprerje të rrymës të mërkurën

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) njofton se më 12.06.2024 do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik në dy rajone.

Si i rezultat në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ky është orari sipas rajoneve:

Prishtinë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.
Nga TS 220/35/10(20)[kV] Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10kV Ballovc (kodi: 14000008) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

Vendet: Surkishi, Lladofci, Sfeçla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turiçica.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.2.

TS 220/35/10(20)[kV] Podujeva do të ndërpritet:

Nga LP 10kV Fshatrat 1, pa tension mbesin këta Ts-a nga ora 09:00 deri 14:00:

NS 10/04[kV] Qershiat kodi: 14000009064

NS 10/04[kV] Poteret kodi: 14000009065

NS 10/04[kV] Gobelovit kodi: 14000009066

NS 10/04[kV] Kulla Havollë(Hodollët) kodi: 14000009067

NS 10/04[kV] Cakit kodi: 14000009068

NS 10/04[kV] Muçiçët kodi: 14000009069

NS 10/04[kV] Nelakët kodi: 14000009070

NS 10/04[kV] Muratovit kodi: 14000009071

NS 10/04[kV] Kamerollët kodi: 14000009072

NS 10/04[kV] Sekiraç mulliri privat kodi: 14000009073

NS 10/04[kV] Sekiraç 1 kodi: 14000009074

NS 10/04[kV] Sekiraç 2 kodi: 14000009076

NS 10/04[kV] Sekiraç 3 kodi: 14000009077

NS 10/04[kV] Gllamnik automekanik priv kodi: 14000009078

NS 10/04[kV] Kertokët (kodi: 14000009079

NS 10/04[kV] Çeshmja (kodi: 14000009080

NS 10/04[kV] Arbanashët (kodi: 14000009081

NS 10/04[kV] Lahovit (kodi: 14000009082

NS 10/04[kV] Derllup (kodi: 14000009083

NS 10/04[kV] Kosumovit (kodi: 14000009084

NS 10/04[kV] Te shkolla kodi: 14000009085

NS 10/04[kV] Konushevc 2 kodi: 14000009087

NS 10/04[kV] Objekti privat Avdyl Jakupi kodi: 14000009212

NS 10/04[kV] Lagjja e Gjinollëve-Gllamnik bashkinvestim kodi: 14000009228

NS 10/04[kV] Sibovc Zeka kodi: 14000009217

NS 10/04[kV] Gllamnik-Qupolli kodi: 14000009198

NS 10/04[kV] Ibrahim Bucaliu”HIB PETROL”SH.P.K kodi: 14000009253

NS 10/04[kV] Llapashticë te Bunari ZPRR 2017 kodi: 14000009279

NS 10/04[kV] Llapashticë Hodollët ZPRR 2017 kodi: 14000009280

NS 10/04[kV] Llapashticë Bajraktarët te lisi ZPRR 2017 kodi: 14000009281

NS 10/04[kV] Llapashticë Lutollët ZPRR 2017 kodi: 14000009282

NS 10/04[kV] Gllamnik lagjja e Ramocëve ZPRR 2017 kodi: 14000009288

NS 10/04[kV] Gllamnik Kërtokët 2 ZPRR 2017 kodi: 14000009291

NS 10/04[kV] Muhidin (Sami) Havolli “Samia” shpk kodi: 14000009296

NS 10/04[kV] Sadovit ZPRR 2018 kodi: 14000009311

NS 10/04[kV] Llapashticë lagja Ahmeti ZPRR 2018 kodi: 14000009312

NS 10/04[kV] Muçiqët 2 ZPRR 2018 kodi: 14000009307

NS 10/04[kV] Përveticët ZPRR 2018 kodi: 14000009308

NS 10/04[kV] Gllamnik te Shtëpia e Shëndetit ZPRR 2018 kodi: 14000009320

NS 10/04[kV] Kosumovit ZPRR 2018 kodi: 14000009321

NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009322

NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009326

NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009341

NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009347

NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009351

NS 10/04[kV] Konushefc -Visokët bashkinvetim, kodi:14000009370

Vendet: Sekiraça, Poteret, Qershiat, Kamerollët, Sekiraça 1, Sekiraça 2, Sekiraça 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashticë e Ulët.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.

Nga 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:

Dalja 10kV Bardhosh (kodi: 13000001) nga ora 10:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Një pjesë e fshatit Bardhosh.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, premontimi  i shtyllës 10kV.

3.

Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:

Dalja 10kV Xhamia e Llapit I (kodi: 13000013) nga ora 10:00 deri në ora 10:15 dhe nga ora 13:45 deri 14:00.

Vendet: Xhamia e Llapit I, Lidhja e Dytë e Prizrenit, Shkolla Fillore “Emin Duraku”, Spitali IiMushkërive I, Bardh Humolli- N.N.P. B&F Shpk, Hashim Deshishku-Deshishku Constraction.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësa të tensionit të mesëm.

4.

NS 110/10(20)kV Prishtina 5

Nga Dalja 10kV Xhamia e Llapit I do të ndëpritet:

NS 10/0.4kV TS Shkolla Fillore “Emin Duraku” me kod: (13000013065) nga ora 10:00 deri 14:00.

Vendet: 124. Rr. Maliq Pashë Gjinolli.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, punimi i lidhëses 0.4kV.

Pejë

Punime nga palët e treta

1.

Nga  TS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërpritet:

NS 35/10kV KFOR-i Pejë  (kodi 500550) dhe pa tension mbetet 1 daljet 10kV prej orës 09:00  deri në ora 18:00.

Vendet: KFOR-i Italian në Bellopojë.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 35kV, sipas ZT.

2.

Nga  NS 110/10[kV] Klina do të ndërpritet:

LP 10kV Volljaku  (kodi: 52000102) prej orës 10:00  deri në ora 13:00.

Vendet: Fshatrat: Deiq (një pjesë), Volljakë dhe Zajm.

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas PEE dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 110/35/10(20)[kV] Prizreni 1 do të ndërpritet:

Dalja 10kV Bodrumi (kodi: 30000014) nga ora 10:00 deri 14:00.

Vendet: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, mirëmbajtja preventive e daljes 10kV, shtrëngimi i përçuesve, ndërrim i shtyllave/izolatorëve të demtuar.

Punime në projekte investive

1.

TS 110/10[kV] Theranda do të ndërpriten:

Nga LP 10kV Theranda – Qendra do të ndërpriten këta Ts-a nga ora 09:00 deri 12:00.

NS 10/0.4kV TS Therandë Shtëpia e Kulturës  2 me kod: 32000016002

NS 10/0.4kV TS Elkos shpk. me kod: 32000016003

Vendet: Rruga: 560 Brigada 123, etj.

Arsyeja: Projekte investive, punime në rrjet në projektet investive.

Ferizaj

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 35/10[kV] Ferizaj III do të ndërpritet:

Dalja 10kV Gaçka (kodi: 40042002) nga ora 09:30 deri ora 14:30.

Vendet: Fshatrat: Bajnicë, Burnik, Gaçkë, Gaçkë e Epërme, Gërlicë, Gërlicë e Epërme, Gjelbin, Greme (një pjesë), Izhancë, Koshtane, Semajë dhe Varosh (një pjesë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.

Nga NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet:

Dalja 10kV Fshatrat- Magure (kodi: 41048002) nga ora 11:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Fshatrat: Blinaj (një pjesë), Dobrajë e Madhe, Dobrajë e Vogël, Krojbardhë (Dorajë e Madhe), Leshan(Gllanic) (një pjesë), Magurë, Medvec, Poturoc, Qylagë, Rrezja, Torinë dhe Vërshec.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri dhe rregullimi i ndërprerësit të fuqisë.

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 35/10[kV] Shupkovci do të ndërpritet:

Dalja 10kV Shala (kodi: 70000101) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Reka, Tuneli i Parë, Kutllofci, Mazhiq, Rashani,Tërstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaçica, Kaçanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja, Selaci , si dhe SOWI KOSOVO L.L.C.  Central me Erë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave pastrimi i trasesë.

Vëretje: Dalja ka BRRE!

Gjakovë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10[kV] Xërxa do të ndërpritet:

Dalja 10kV Ratkoci (kodi: 82081006) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

Vendet: Fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxë (një pjesë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Punime në projekte investive

1.

Nga TS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10kV Dobroshi (kodi: 80080007) nga ora 09:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë,  Dobrosh, Hereç,  Molliq, Nivokaz, Osek Hilë, një pjesë, Pacaj, Skivjan, një pjesë, Stubëll. Rrugët:Dedë Gjon Luli, një pjesë, Pashko Vasa, Lekë Dukagjini.

Arsyeja: Projekte investive,  ndërimi i shtyllave, projekti LOT 19 – Mulliqi 1,2.