Punime në rrjet, KEDS tregon ku do të ketë ndërprerje të rrymës nesër

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se nesër do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik dhe si rezultat në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ky është orari sipas rajoneve të Kosovës:

Prishtinë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10kV Llapushnik (kodi: 16023003) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik dhe Kleqkë e re.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave, konzollave dhe izolatorëve.

2.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Koliqi (kodi: 14016002) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

3.

Nga NS 110/10920) [kV]  Prishtina 7 do të ndërprehet:

LP 20[kV] J23-Pr7-Pr2 Dalja nr. 1 (kodi: 19000072 ) prej orës 10:30 deri në ora 11:30

Vendet: Një pjesë e rr. Agim Ramadani, një pjesë e rr. Eqrem Çabej, një pjesë e rr. Gazmend Zajmi, një pjesë e rr. Karl Gega, një pjesë e rr. Abdyl frashëri, një pjesë e rr. Rexhep Mala, një pjesë e rr.Lord Bajromi.

Arsyeja:  Ndërprerje për siguri, Intervenim në ndërprerësin e fuqisë për rregullimin e sinjalit të sustës së kurdisjes.

4.

NS 110/10 [kV] Prishtina 5

Nga Dalja 10[kV] J06 Rezervoarët KFOR do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] TS Prugovc Kaqurët (kodi: 13000002045) nga ora 10:30 deri në ora 15:30

Vendet: Një pjesë e rr. Blinishta dhe një pjesë e rr. Ilir Maloku,një pjesë e rr. Qazim Dragusha.

Arsyeja: ndërprerje për siguri, ndërrimi i shtyllave të tensionit të ulët, zëvendësimi i përçuesve me kabllon ABC.

* * *

Punime në projekte investive

1.

Nga NS 110/10(20) kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja10kV Grand Store (kodi: 19000030)  prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Grand Store, Fjolla-Kavaja, Çagllavica 1, Bajram Krasniqi L. Janina, Lagja Marigona 1, Servisi i Gorenjes, Grand Store (Te Hysi), Lagjja Qëndresa 1, Lagje Qëndresa 2, Trimi AL PVC te Grand Store, Trimi AL PVC te Grand Store, Lagje NICI-Veterniku, Lagja,,Katër Dardhat”, mbrapa Nicit, Afër servisit Gorenje-bashkëi, Janina 2, Konsumatorët e lagjes Veternik-Naim Berisha, Naser Kelmendi-Nic holding, AL TRADE SH.P.K-TS 3 dhe AL TRADE SH.P.K-TS 4.

Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i transformatorëve dhe kthinave RMU (2+1) tek TS “Grand Store (Te Hysi)” me kod (19000030064).

2.

NS 110/10(20)kV Prishtina 5

Nga Dalja 10 kV  Bardhoshi-në Stabilimentin Shpërndarëse te Nazi do të ndërprehen këta trafostacione nga ora 09:00 deri ora 17:00

1.TS 10/0.4kV TS Truda  (kod: 13000001002)

2.TS 10/0.4kV TS Milevci (kod: 13000001003)

3.TS 10/0.4kV TS Bernica e Epërme 1 (kod: 13000001004)

4.TS 10/0.4kV TS Bernica e Epërme 2 (kod: 13000001005)

5.TS 10/0.4kV TS Siqeva 1 (kod: 13000001007)

6.TS 10/0.4kV TS Siqeva 2 (kod: 13000001008)

7.TS 10/0.4kV TS Sharbani i Epërm (kod: 13000001009)

8.TS 10/0.4kV TS Bernica e Epërme 3 (kod: 13000001042)

9.TS 10/0.4kV TS Kolegji”Euro Sporti”(Bardhosh) (kod: 13000001062)

10.TS 10/0.4kV TS ALBI KOMERCE (kod: 13000001071)

11.TS 10/0.4kV TS Nentë Vëllezërit (gurëthyes) (kod: 13000001081)

12.TS 10/0.4kV TS Blinda te Kupinët (kod: 13000001088)

13.TS 10/0.4kV TS Berlini” (kod: 13000001092)

14.TS 10/0.4kV TS Fshati Bardhosh-bashkë investim (kod: 13000001095)

15.TS 10/0.4kV TS Xhevdet Rexhepi “VIVA FRESH” shpk (kod: 13000001118)

16.TS 10/0.4kV TS Vehbi Berisha  (kod: 13000001131)

Vendet: Bardhosh, Trudë, Bërnicë e Epërme, Siqevë, Sharban, Radashevë, Albi Comerce, Viva Fresh dhe Euro Sport.

Arsyeja: Projekte investive, punime në ndërrimin e kthinave dhe energjizimi i linjës se re nëntokësore.

Pejë

Punime nga palët e treta

1.

Nga TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pompat (kodi: 54000004) nga ora 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Pompat e ujit dhe Seperacionet: Graniti dhe Loshi.

Arsyeja: Rregullimi  kokave kabllovike në shtyllën kyçëse.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rahoveci (kodi: 30000015) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III Landovica, Tulltorja I dhe Tulltorja II.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, revizion i daljes 10kV( shtrëngim i përçuesve, ndërrim i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar).

Ferizaj

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10kV Shtërpca do të ndërprehet:

Dalja 10kV Breza (kodi: 40044003) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Hotel Breza dhe Junior, vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

2.

Nga TS 35/10kV Shtërpca do të ndërprehet:

Dalja 10kV Narcisi (kodi: 40044006) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Hotel Narcisi.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

3.

Nga NS 35/10[kV] Magure do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] J14- Harilaqi (Kodi: 41048003) prej ores 12:30 deri në ora 14:30

Vendet: fshatrat: Harilaç, Rrafshina (Treshnjevkë), Sllatinë (një pjesë), Treshnjevka (një pjesë) dhe Vrellë e Goleshit (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, rregullimi i mekanizmit lëvizës së ndërprerësit të fuqisë.

* * *

Punime nga pala e tretë

1.

NS 110/35/10 [kV] Lipjani

Nga Dalja 10 [kV] Lypjani-Qendra do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] Gashi – invest Shpk. (kodi: 41000006423) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Një pjesë e rr. Lidhja e Prizrenit, një pjesë e rr. Tahir Sinani, një pjesë e rr. Zylfije Gashi

Arsyeja: punët qe duhet te kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qirezi (kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godancë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave dhe izolatorëve të tensionit të mesëm.