Foto: KALLXO.com

Punime në rrjet, KEDS tregon ku do të ketë ndërprerje të rrymës nesër

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) njofton se nesër do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik dhe si rezultat në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Mitrovicë

1.

NS 10/10[kV] Shupkovci do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Kçiqi (kodi: 70000102)  nga ora 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje preventive, zhvendosja e kabllove në

TS Titimi Kçiq hyrje – dalje.

2.

NS 110/10(20) [kV] Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Prekazi (kodi: 74000003) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Fshatrat: Prekaz i Epërm – Lagjja: Brahaj, Dushkolli, Fazli, Hasani (një pjesë), Mustafaj, Neziraj dhe Zeneli, Prekaz i Ulët – Lagjja: Kodrali, Lushtaku dhe Mehaj, Lubovecë, Mikushnicë dhe Vojtesh (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i shtyllave të thyera ose të lakuara, ndërrimi i izolatorëve, tërheqja dhe shtrëngimi i përçuesve, ndërrimi i siguresave dhe shkarkuesve në TS-a, pastrimi i trasesë.

 Pejë

1.

NS 110/10 [kV] Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Strellci (kodi: 53000004) nga ora 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Fshatrat: Isniq, Lëbushë, Strellc, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i dy shtyllave në  tensionin e mesëm, lokacioni degëzimi për Strellc të Ulët.

2.

NS 110/35/10 [kV] Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Radavci (kodi: 50000004) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Novosellë, Radavc, Brestovik, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje preventive, ndërrim i shtyllave të dëmtuara të të të tensionit të mesëm.

Ka BRRE HCE Radavci.

Prizren

1.

NS 35/10 [kV] Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Krusha (Kodi: 30034011) nga ora 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Fshati Piranë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje preventive, revizion në LP 10kV, ndërrimi/përforcimi i shtyllave të dëmtuara.

2.

Në NS 110/10 [kV] Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Peqani (kodi: 32000007) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhel, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace dhe Pompat e benzinës Bes co.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, kyçja e LP Peqani në kabllot e tensionit të mesëm, dislokimi i LP 10kV.

Gjilan

1.

NS 110/10[kV] Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Hogoshti (Kodi: 62000001) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: Kopërnica, Hogoshtë, Ploçikë, Desivojsë, Shipashnicë e Ulët, Shipashnicë e Epërme, Trenidell (antenat), Dazhnicë, Kostandincë, Kolloleq, Tërsten, Laçiç, Vriçevcë, Lisockë, Gjyrishevcë, Zhujë, Air Energy – Kitka, Velegllavë, Marovcë, Sotllar.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, zëvendësimi i shtyllave të drurit me të betonit, ndërrimi i izolatorëve, dhe ducimi i shtyllave të tensionit të mesëm.

 Ferizaj

1.

NS 110/35/10[kV] Ferizaj do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Rahovica (kodi: 40000014) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Rahovica, Softaj, Fusha e madhe, Papazi, Sazlia, Pajatishta dhe Talinovci i Muhaxherëve.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, zëvendësimi i shtyllave të thyera me të rejat, ndërrimi i përçueseve dhe izolatorëve.

Prishtinë

1.

NS 35/10[kV] Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Grashticë-Radashevc (kodi: 14016001) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje preventive, ndërrim i izolatorëve dhe shtyllave.

2.

Në NS 35/10 [kV] Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Mramor-Slivovë (kodi: 10014001) nga ora 10:00 deri në ora 12:00

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, premontimi i shtyllës 10kV dhe eleminimi i rrezikut.