Sistemi për identifikimin e veturave të pa regjistruara. FOTO: Kosovo Police/Facebook.

Prishtinë, Policia me sistem për identifikimin e veturave të paregjistruara, hasen vetura të paregjistruara që nga viti 2012

Njësiti Rajonal i Trafikut rrugor të Policisë së Rajonit të Prishtinës ka instaluar sistemin e  identifikimit të veturave të paregjistruara, të cilat qarkullojnë në rrugë.

Kjo është bërë në kuadër të aktiviteteve të planifikuara për qëllim të sigurisë rrugore.

Sipas Policisë së Kosovës, ky sistem kryen identifikimin automatik të menjëhershëm të veturave të paregjistruara edhe gjatë lëvizjes.

Madje Policia ka bërë të ditur se vetëm për dy ditë të veprimit janë identifikuar 38 vetura të paregjistruara. Janë hasur edhe automjete të paregjistruara që nga viti 2012.

“Ndaj shoferëve janë shqiptuar fletëparaqitjet sipas ligjit si dhe veturat janë përjashtuar nga trafiku duke i konfiskuar përkohësisht targat e regjistrimit”- është thënë në njoftimin e Policisë së Kosovës.