Policia: 120 zyrtarë policorë me probleme të rënda shëndetësore, 20 policë pa armë zyrtare

120 zyrtarë policorë, përfshirë personelin e uniformuar dhe atë civil, kanë probleme të rënda shëndetësore.

Janë gjithsej 20 zyrtarë policorë të liruar nga arma zyrtare për arsye të problemeve shëndetësore të natyrës psikologjike. Nga ky numër, 4 zyrtarë gjenden në pushim mjekësor të kategorizuar si rast i veçantë shëndetësor.

Kështu ka njoftuar Policia e Kosovës me anë të një komunikate.

“Referuar informacioneve zyrtare në kuadër të Policisë së Kosovës (PK), numri i zyrtarëve me probleme më të rënda shëndetësore është rreth 120 zyrtarë policorë, përfshirë personelin e uniformuar dhe atë civil, numër ky i cili mund të variojë, të kategorizuara si raste të veçanta shëndetësore, për shkak të natyrës së rëndë të sëmundjes”, thuhet në njoftim.

Tutje policia ka treguar se përmes Drejtorisë së Shërbimeve Shëndetësore pranë PK-së i trajton këto raste me prioritet dhe përkrahja ndaj rasteve të veçanta shëndetësore ofrohet duke u bazuar në Procedurat Standarde të Operimit.

“Referuar trajtimit mjekësor dhe rezultateve mbi gjendjen shëndetësore, nxirren rekomandimet për kërkesat e ndryshme mjekësore dhe psikologjike, për të caktuar punonjësit në: detyrë/punë më të lehtë, punë me orar të shkurtuar, lirim nga sforcimet fizike dhe pajisjet profesionale, përcaktim i aftësisë për punë, pushim si pasojë e lëndimit apo sëmundjes në detyrë, punë vetëm në një ndërrim, seanca psikologjike, ekzaminime mjekësore dhe psikologjike etj”, thuhet tutje në njoftim.

Në kuadër të Policisë ekzaminimet mjekësore dhe testimi psikologjik periodik mbahet vetëm për Njësitë e Specializuara të PK-së ku policia ka treguar se janë kryer 529 testime psikologjike, kurse njësitë tjera nuk kanë ekzaminime periodike, por në rast nevoje sipas kërkesave individuale, sipas indikacioneve dhe rekomandimeve nga eprorët e tyre kryhen ekzaminimet.

“Po ashtu ekzaminime mjekësore kryhen edhe në klinikën e autorizuar nga PK-ja, ku në ekzaminimin e kryer për Njësitë e Specializuara nuk është evidentuar asnjë rast për dështim nga aspekti psikik. Pavarësisht se në procedurat aktuale të PK-së nuk kryhen testime psikologjike për zyrtarët policorë, psikologët e Drejtorisë së Shërbimeve Shëndetësore në DPP, kanë realizuar gjithsej (155) seanca psikologjike për 68 zyrtarë gjatë vitit 2019.

Bazuar në kriteret dhe standardet mjekësore për testimet mjekësore periodike për Njësitë e Specializuara të Policisë së Kosovës (NJSO), janë realizuar kontrollet mjekësore ndaj zyrtarëve policorë të Njësiteve të Specializuara, ku 15 zyrtarë policorë nuk kanë përmbushur kriteret për të qenë operativë në Njësinë Speciale Operative”, thuhet në njoftim.

Policia ka thënë se 15 zyrtarët policor, janë të aftë për punë, për të kryer detyra dhe autorizimet policore në njësite të ndryshme policore, por të njëjtit nuk i përmbushin kriteret për të qenë operativë/operacionale në Njësitet Speciale Operative, përderisa në detyra dhe pozita tjera mund të jenë edhe pjesë e Njësive Speciale Operative.

“Andaj, bazuar në rezultatet zyrtare vlerësohet se të gjithë këta (15) zyrtarë policorë janë të aftë për punë dhe për të kryer detyra sipas procedurave dhe autorizimeve policore në njësi të ndryshme policore dhe në NJSO, përjashtuar përmbushjen e kritereve për të qenë operativë në NJSO, që do të thotë nuk angazhohen në operacione me rrezikshmëri”, thuhet në fund të njoftimit.

Në fillim të kësaj jave, KALLXO.com vazhdimisht raportoi se si një zyrtare policore për të cilën ishte rekomanduar heqja e armës zyrtare dhe puna me rroba civile dyshohet se vrau katër familjarë të saj e më pas edhe veten.

Ende nuk janë sqaruar detaje se si kishte arritur që zyrtarja policore të merrte armën zyrtare nga kasaforta e policisë.

Tragjedia në Gjilan, polices i ishte marrë revolja, paqartësi si e rimori në stacionin policor

Zbardhen detaje të reja për ngjarjen tragjike në Gjilan