Përmbajtja e planit franko-gjerman

Bashkimi Evropian ka publikuar planin e njohur si Plani franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky plan përmban gjithsej 11 nene, si dhe një deklaratë në fillim të tij. Përmbajta e plotë e planit është si në vijim: Palët kontraktuese, Të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre për ruajtjen e paqes, Të përkushtuar … Continue reading Përmbajtja e planit franko-gjerman