Për çfarë veprash penale u hetuan e u arrestuan policë të Kosovës gjatë vitit të kaluar?

98 punonjës të Policisë së Kosovës janë arrestuar gjatë vitit të kaluar nga hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës.

Veprat penale që janë vendosur në raportin e IPK-së për vitin 2022 që dyshohen se i kanë kryer policët janë keqpërdorimi i detyrës zyrtare, lëndim i lehtë trupor, kanosje, keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës e rrezikim i trafikut publik.

Sipas IPK-së, këto vepra kanë prirë në listë thuajse ngjashëm sikurse vitet paraprake.

39 raste janë regjistruar vitin e kaluar për keqpërdorim të detyrës, 15 për lëndim të lehtë, 12 për kanosje, 11 keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dhe 8 për rrezikim të trafikut.

Ajo që bie në sy është ulja e numrit të rasteve të keqtrajtimit.

Krahasuar me vitet e kaluara, pra para 2022, në vitet 2020-2021 kanë qenë të trajtuara 56 raste ndërsa vitin e kaluar janë regjistruar vetëm 11.

Në vitin 2022 janë trajtuar 2 raste të dhënies së ryshfetit, 3 të ushtrimit të ndikimit dhe 39  të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.

Gjatë vitit 2022 janë trajtuar nga IPK edhe raste të tjera të policëve.

Sipas raportit vjetor, është trajtuar një rast i vrasjes, një tjetër vrasje e rëndë, 12 raste të kanosjes, 3 të ngacmimit, 2 të ngacmimit seksual, 5 të sulmit, 15 lëndim i lehtë trupor, 3 lëndim i rëndë trupor dhe një mosdhënia e ndihmës.

Gjithashtu janë trajtuar edhe 1 rast për shërbime seksuale të viktimës së trafikimit, 1 të dhunimit dhe një e sulmit seksual.

Dy vepra penale të fajdesë janë trajtuar nga IPK në vitin 2022, 3 raste të shantazhit, 1 e detyrimit, 2 mashtrim dhe një vjedhje.

Dy raste të veprës penale – mundësim i arratisjes së personave të dënuar, një për legalizim të përmbajtjes së rremë, një rast i falsifikimit të dokumentit, 2 raste të manipulimit me prova, dy të tjera për deklarim të rremë, janë të tjera vepra penale që janë trajtuar nga IPK në vitin 2022.

Në vitin 2022 janë hetuar katër punonjës të gradës kapiten, 7 të gradës toger, 17 të gradës rreshter, 215 grada polic dhe 13 shërbyes civilë.

Në raportin vjetor të IPK-së përmendet edhe fakti se numri i hetimeve ndër vite të zyrtarëve policorë ka ndryshuar.

Duke krahasur tri vitet e kaluara, në vitin 2022 janë kryer 257 hetime ndaj zyrtarëve policorë, 44 më pak raste të hetuara ose më konkretisht 213 zyrtarë policorë janë hetuar në vitin 2021 dhe 208 në vitin 2020.

Vetëm në vitin 2022, Departamenti i Hetimeve që është pjesë e Inspektoratit Policor të Kosovës, ka pranuar 591 raste përmes departamentit të ankesave.

Rastet e hetimeve paraprake pra që janë bartur për vitin 2022, 136 janë dërguar në Divizionin e Hetimeve të Brendshme dhe Verifikim të së kaluarës në kuadër të Policisë së Kosovës për hetim të mëtejmë.

49 raste janë parashtruar në Prokurorinë e Shtetit ndërsa 163 raste janë në proces të hetimit paraprak, penal dhe disiplinor si dhe të njëjta vazhdojnë trajtimin në vitin që jemi aktualisht për trajtim të mëtejmë.

Përveç policëve që u hetuan edhe numri i arrestimeve ndryshoi nga viti në vit. Për tri vitet e fundit rekord të arrestimeve të zyrtarëve policorë mban viti 2022.

Gjatë vitit të kaluar 98 zyrtarë policorë janë arrestuar. Në po të njëjtin vit është bërë rekomandim i suspendimeve për 164 punonjës ndërsa është rekomanduar edhe transferi i 7 zyrtarëve.