Pandemia në Kosovë, 15 shkolla kaluan në mësimin online

Pasojat ekonomike nga COVID-19 janë evidente, por pasojat kanë filluar të shihen edhe në fushën e arsimit.

Një numër shkollash tashmë kanë kaluar në mësimin online.

Por, rreziku është që numri i shkollave që kalojnë në mësimin online të rritet edhe më shumë.