Natyra - fshati Capar - Gjilan - 22.05.2022 - Foto - Dorentina Kastrati

Pamje nga natyra e fshatit Capar - Gjilan

Pamje të natyrës nga fshati Capar, komuna e Gjilanit.

Bukuritë e natyrës në këto ditë pranvere në disa foto.

Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati
Natyra – fshati Capar – Gjilan – 22.05.2022 – Foto – Dorentina Kastrati