Orari i eMësimit për këtë javë

Duke klikuar në këtë link ju mund të ndiqni mësimet online nga klasa e parë deri në klasën e 9-të.

Ministria e Arsimit ka publikuar orarin e mësimit në distancë për shkollarët fillorë.

Ky orar do të jetë nga data 30 mars deri më 3 prill 2020.

Gjatë javës së ardhshme, çdo ditë (e hënë – e premte) do të ketë transmetim të video-ligjëratave si vijon:

Në gjuhën shqipe, prej orës 11:15 në RTK 1 dhe në RTK 4 do të ketë video-ligjërata për lëndët gjuhë shqipe dhe matematikë për të gjitha klasat 1 – 9.

Në gjuhën turke, prej orës 12:30 në RTK 2 do të ketë video-ligjërata për lëndët gjuhë turke dhe matematikë për klasat 1 – 5.

Në gjuhën boshnjake, prej orës 15:30 në RTK 2 do të ketë video-ligjërata për lëndët gjuhë boshnjake dhe matematikë për klasat 1 – 5.

Duke filluar nga java tjetër (prej 6 prill 2020), eMësimi do të ofrojë video-ligjërata për shumicën e lëndëve të klasave 1 – 9, si dhe atëherë do të bëhet një orar fiks i transmetimit në RTK, sipas klasave, në mënyrë që secili nxënës, varësisht se në cilën klasë është, ta ketë orarin e njëjtë të mësimit në distancë çdo ditë.

Të gjitha këto video-ligjërata që transmetohen në RTK do të bëhen publike edhe në kanalin e MASHTI-t në Youtube (për të tri gjuhët). Për të shkuar te ky kanal hyni në ueb faqen: https://emesimi.rks-gov.net.    dhe në linkun në KALLXO.com 

 

Klasa Lënda Data e transmetimit Emërimi i videos
1 Gjuhë Amtare 30.03.2020 1118 – Gjuhë Amtare -Ushtrime shkronja Ç fxxx
1 Matematikë 30.03.2020 1318 Matematike Simetria dhe drejtëza e simetrisë – Valdrina Ademaj Ajvazi
2 Gjuhë Amtare 30.03.2020 2314-Gjuhe Shqipe-Numri i Mbiemrit fx
2 Matematikë 30.03.2020 2317- Matematikë – Gjysma dhe Çereku
3 Matematikë 30.03.2020 3317 Matematike-Matja e lengjeve Albese Kryeziu
3 Gjuhë Amtare 30.03.2020 3420 Gjuhe Amtare Tregimi i henes Aulona Bulliqi
4 Matematikë 30.03.2020 4212 – Matematikë – Detyra të ndrushme lidhur me shumëzimin dhe pjesëtimin – Fatime Sylejmani
4 Gjuhë Amtare 30.03.2020 4420 Si t’i shkruajmë foljet në të kryerën e thjeshtë – Shkurta Sylejmani fxx
5 Matematikë 30.03.2020 5418 – Matematikë – Njësia matëse Ari
5 Gjuhë Amtare 30.03.2020 5311 – Vjersha – Gjuhë Amtare – Ku është pranvera – Diellona Beka fxxxx
6 Matematikë 30.03.2020 6214 – Matematikë – Shumëkëndëshat – Fatmir Dervishi
6 Gjuhë Shqipe 30.03.2020 6116 – Gjuhë Amtare – Njohuri për foljen
7 Matematikë 30.03.2020 7700 – Matematikë – Teorema e Pitagorës – Antigona Kastrati
7 Gjuhë Shqipe 30.03.2020 7122 Gjuhe Amtare – Teknikat e te folurit publik
8 Gjuhë Shqipe 30.03.2020 8120 Gjuhe Amtare – Lakimi i peremrave pronore kl 8 Mentor Hajrizi
8 Matematikë 30.03.2020 8217 – Matematikë – Inekuacionet lineare me një të panjohur – Intervalet – Milaim Shefqeti
9 Matematikë 30.03.2020 9213 Matematike – Vektoret
9 Gjuhë Shqipe 30.03.2020 9113 – Gjuhë Amtare – Fjalitë e përbëra me bashkërenditje – Shyhrete Alaj
1 Gjuhë Amtare 31.03.2020 1119 – Gjuhë Amtare – Rimarrja e shkronjave të mësuara
1 Matematikë 31.03.2020 1413 – Matematike – Siperfaqja e katrorit, drejtkendeshit dhe rrethit – Valdrina Ademaj – Ajvazi
2 Gjuhë Amtare 31.03.2020 2117 – Gjuhë Amtare – Rroftë imagjinata
2 Matematikë 31.03.2020 2320 Matematikë – Ushtrime: Gjysma dhe Çereku
3 Matematikë 31.03.2020 3319 Matematike Matja e kohes ora minuta Albese Kryeziu fxxx
3 Gjuhë Amtare 31.03.2020 3421 Gjuhe Amtare- Drejtshkrimi i foljeve ne kohen e kryer Aulona Bulliqi
4 Matematikë 31.03.2020 4214 – Matematikë – Zbatimi i shumëzimit dhe i pjesëtimit me probleme – Melda Baruti
4 Gjuhë Amtare 31.03.2020 4514 Gjuhe Amtare-Kulturë shkrimi Kërkesa
5 Gjuhë Amtare 31.03.2020 5114 – Gjuhë Amtare – Përemrat pronor
5 Matematikë 31.03.2020 5777 – Matematikë – Njësia matëse- Hektari dhe kilometri katror – Zylë Osmani fxxxxx
6 Gjuhë Shqipe 31.03.2020 6211 Gjuhe Amtare – Mënyra dëftore 1 Fatmir Fejziu
6 Matematikë 31.03.2020 6215 – Matematikë – Perimetri i shumëkëndëshit – Fatmir Dervishi
7 Matematikë 31.03.2020 7701 – Matematikë – Zbatimi i teoremës së Pitagorës për njehsimin e diagonalës së drejtkëndësht dhe katrorit- Antigona Kastrati
7 Gjuhë Shqipe 31.03.2020 7111 Gjuhe Shqipe Dialektet e gjuhes shqipe mesimdhenes Bleta Berisha fxxxxx
8 Gjuhë Shqipe 31.03.2020 8211 Gjuhe Amtare Përdorimi i përemrave pronorë – Mentor Hajrizi
8 Matematikë 31.03.2020 8216 – Matematikë – Zgjidhja problemeve me inekuacione – Milaim Shefqeti
9 Gjuhë Shqipe 31.03.2020 9114 Gjuhe Amtare – Fjalia e perbere me nenrenditje
1 Gjuhë Amtare 01.04.2020 1222 Gjuhe amtare – Grafiku i shkronjës NJ, nj të shtypit dhe të dorës – Bahar Karaxhiu fxx
1 Matematikë 01.04.2020 1221 – Matematikë – Kubi dhe kuboidi fxxx
2 Gjuhë Amtare 01.04.2020 2217 Gjuhe Amtare-Iriqi ëndërrimtar Eliza Dibrani fxxxxx
2 Matematikë 01.04.2020 2123 – Matematikë – Numri 1 dhe 0 në pjesëtim
3 Matematikë 01.04.2020 3318 Matematike Matja e Kohes ora Albese Kryeziu
3 Gjuhë Amtare 01.04.2020 3417 Gjuhe Amtare Borebardha Selvete Mujaj
4 Gjuhë Amtare 01.04.2020 4413 – Gjuhe Amtare – Të shkruajmë Ankesa
4 Matematikë 01.04.2020 4115 Matematike-Perimetri
5 Matematikë 01.04.2020 5214 – Matematikë – Pjesëtimi i numrave me një numër njëshifror – Hyra Ismajli
5 Gjuhë Amtare 01.04.2020 5520 – Gjuhë Amtare – Përemrat pyetës
6 Matematikë 01.04.2020 6217 – Matematikë -Trekëndëshi – Kuptime themelore dhe emërtime – Fatmir Dervishi
6 Gjuhë Shqipe 01.04.2020 6118 Gjuhe Amtare – Poezi e zgjedhur dhe analize e saj Fatmir Fejziu
7 Matematikë 01.04.2020 7702 – Matematikë – Zbatimi i teoremës së Pitagorës për njehsimin e lartësisë së trkëndëshit barakrahës dhe barabrinjës – Antigona Kastrati
7 Gjuhë Shqipe 01.04.2020 7112 Gjuhe amtare gjymtyret kryesore te fjalise – kryefjala bleta berisha kl 7
8 Gjuhë Shqipe 01.04.2020 8212 Gjuhe Amtare – Lakimi i përemrit pyetës kush
8 Matematikë 01.04.2020 8215 – Matematikë – Zgjidhja e inekuacioneve të dyfishta – Milaim Shefqeti
9 Matematikë 01.04.2020 9214 – Matematikë – Mbledhja dhe zbritja e vektorëve – Fitore Gorani – Rexhepi
1 Gjuhë Amtare 02.04.2020 1420 – Gjuhë Amtare – Lexim- Njollat e Njomëzës – Sevdije Gashi
1 Matematikë 02.04.2020 1421 – Matematikë – Përmasat e trupave gjeometrik – Sevdije Gashi
2 Gjuhë Amtare 02.04.2020 2318 – Gjuhë Amtare – Tedi dhe Lepurushi
2 Matematikë 02.04.2020 2221 Matematike Numri 1 dhe 0 ne pjesetim – ushtime Eliza Dibrani
3 Matematikë 02.04.2020 3324 Matematike Matja e kohes Ora ditet dhe java fxxx
3 Gjuhë Amtare 02.04.2020 3422 Gjuhe Amtare Yllka dhe dallendyshet Selvete Mujaj
4 Gjuhë Amtare 02.04.2020 4411 Gjuhe Amtare – Si t’i dallojmë ndajfoljet
4 Matematikë 02.04.2020 4317 Mbledhja e numrave katershifore pa kalime – Shkurta Sylejmani
5 Matematikë 02.04.2020 5318 Matematike – Pjesetimi i numrave me nje numer dyshifrore
5 Gjuhë Amtare 02.04.2020 5555 – Gjuhë Amtare – Folja dhe zgjedhimi i saj – Zyla Osmani
6 Matematikë 02.04.2020 6218 – Matematikë -Llojet e trekëndëshave – Fatmir Dervishi
6 Gjuhë Shqipe 02.04.2020 6117 Gjuhë Amtare – Mënyra dëftore 1 – Fatmir Fejziu
7 Matematikë 02.04.2020 7703 – Matematikë – Perimetri dhe syprina e sipërfaqës paralelograme – Antigona Kastrati fxxxx
7 Gjuhë shqipe 02.04.2020 7212 – Gjuhë Amtare – Kallëzuesi – Bleta Berisha
8 Gjuhë Shqipe 02.04.2020 8213 Gjuhe Amtare Lakimi i përemrit pyetës cili
8 Matematikë 02.04.2020 8214 – Matematikë – Zgjidhja e inekuacioneve lineare me një të panjohur – Milaim Shefqeti
9 Gjuhë Shqipe 02.04.2020 9111 – Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrethanore – Bahri Koskoviku
1 Matematikë 03.04.2020 1414 Matematike – Sfera, koni, cilindri
1 Gjuhë Amtare 03.04.2020 1220 – Gjuhë Amtare – Ushtrime – Shkronja Nj fxxx
2 Gjuhë Amtare 03.04.2020 2222 Gjuhe Amtare – Tekste reale dhe imagjinare
2 Matematikë 03.04.2020 2415 Matematikë – Radha e Veprimeve
3 Matematikë 03.04.2020 3323 Matematike Vellimi Albese Kryeziu fxxx
3 Gjuhë Amtare 03.04.2020 3520 Zgjedhimi i foljeve ne kohen e pa kryer Aulona Bulliqi
4 Gjuhë Amtare 03.04.2020 4417 – Gjuhe Amtare – Poezia Fjala eshte e vogel shum – mrika kllokoqi
4 Matematikë 03.04.2020 4322 Zbritja e Numrave katërshifrorë pa prishje – Mrika Kllokoqi
5 Matematikë 03.04.2020 5222 – Matematikë – Pjesëtimi i numrave me një numër treshifror dhe katërshifror
5 Gjuhë Amtare 03.04.2020 5121 – Gjuhë Amtare – Dialektet e gjuhës shqipe
6 Gjuhë Shqipe 03.04.2020 6212 – Gjuhë Amtare – Fjalët e urta – Fatmir Fejziu
7 Gjuhë shqipe 03.04.2020 7211 – Gjuhë Amtare – Gjuha standarde – Bleta Berisha
8 Gjuhë Shqipe 03.04.2020 8220 Gjuhe Amtare Lakimi i përemrave të pacaktuar
9 Matematikë 03.04.2020 9215 – Matematikë – Shumëzimi i vektorit me numër (skalarë) – Fitore Gorani – Rexhepi
9 Gjuhë Shqipe 03.04.2020 9112 Gjuhe Amtare – Honore De Balzak

 

Gjuha Klasa Lënda Data e
transmetimit
Emërimi i videos
Türkçe T1 Matematik 30.03.2020 T1112 – Matematik – Yirmiye Kadar Sayıların Toplamı – ŞengÜl Şahko Hoxha
Türkçe T1 Türkçe 30.03.2020 T1111 – Türkçe – ilkbahar – Şengül Şahko Hoxha
Türkçe T2 Türkçe 30.03.2020 T2991 – Türkçe -Ilkbahar mevsim – EsengÜl Dinovci
Türkçe T2 Matematik 30.03.2020 T2996 Çarpma işlemleri- EsengÜl Dinovci
Türkçe T3 Matematik 30.03.2020 T3400 – Matematik – Kümeler – Esin Jilta
Türkçe T3 Türkçe 30.03.2020 T3114 – 1 – Türkçe – Tekrar – Şiirin Okunması ve Özeti -Esin Jılta
Türkçe T4 Matematik 30.03.2020 T4401 – Matematik – Çokgenlerin Alani – Duygu Arslan Keçi
Türkçe T4 Türkçe 30.03.2020 T4335 – Türkçe – ilkbahar – Duygu Arslan Keçi
Türkçe T5 Matematik 30.03.2020 T5333 – Matematik – Zaman Ölçüleri ve Birimleri – Kevser Çarıkçı
Türkçe T5 Türkçe 30.03.2020 T5338 – Türkçe – Dilimizi Öğrenelim İstek Kipi – Kevser Çarikçi
Türkçe T1 Matematik 31.03.2020 T1916 – Matematik – 20’ye kadar sayılar – Esengül Dinovci
Türkçe T1 Türkçe 31.03.2020 T1113 – Türkçe – Kurt ile Kuzu – Şengül Şahko Hoxha
Türkçe T2 Matematik 31.03.2020 T2997 – Matematik – 2 ile çarpma işlemleri – EsengÜl Dinovci
Türkçe T2 Türkçe 31.03.2020 T2992 – Türkçe -Mevsimler – EsengÜl Dinovci
Türkçe T3 Matematik 31.03.2020 T3401 – Matematik – Sayi Örüntüleri – Esin Jilta
Türkçe T3 Türkçe 31.03.2020 T3115 – Bahar Geldi Şiiri – Esin Jılta
Türkçe T4 Matematik 31.03.2020 T4402 – Matematik – Dikdörtgenlerin Alani – Duygu Arslan Keçi
Türkçe T4 Türkçe 31.03.2020 T4336 – Türkçe – Ari kovani – Duygu Arslan Keçi
Türkçe T5 Matematik 31.03.2020 T5334 – Matematik – Alan Ölçü Birimi Metre Kare (m2) – Kevser Çarıkçı
Türkçe T5 Türkçe 31.03.2020 T5339 – Türkçe – Dilimizi Öğrenelim Dilek-Koşul (ŞART) Kipi – Kevser Çarikçi
Türkçe T1 Matematik 01.04.2020 T1918 – Matematik – 20’ye kadar sayılarla toplama işlemi – Esengül Dinovci
Türkçe T1 Türkçe 01.04.2020 T1911 – Türkçe – Dilimizi Öğrenelim Tümce nedir – Esengül Dinovci
Türkçe T2 Matematik 01.04.2020 T2998 – Matematik – 3 ile çarpma işlemleri – EsengÜl Dinovci
Türkçe T2 Türkçe 01.04.2020 T2993 – Türkçe -Sifatlar – EsengÜl Dinovci
Türkçe T3 Matematik 01.04.2020 T3402 – Matematik – Sayi Örüntüleri tekrar – Esin Jilta
Türkçe T3 Türkçe 01.04.2020 T3116 Türkçe – Eylemler – Esin Jılta
Türkçe T4 Matematik 01.04.2020 T4403 – Matematik – Dört basamakli sayilarin bir basamakli sayilarla çarpimi – Duygu Arslan Keçi
Türkçe T4 Türkçe 01.04.2020 T4337 – 5n 1k uylulamasi – Türkçe – Duygu Arslan Keçi
Türkçe T5 Matematik 01.04.2020 T5335 – Matematik – Desimetrekare (dm2) – Kevser Çarıkçı
Türkçe T5 Türkçe 01.04.2020 T5341 – Türkçe – Dilimizi Öğrenelim “ Buyurma (emir) Kipi “ – Kevser Çarikçi
Türkçe T1 Matematik 02.04.2020 T1919 – Matematik – 20’ye kadar sayılarla çıkarma işlemi – Esengül Dinovci
Türkçe T1 Türkçe 02.04.2020 T1912 – Türkçe – Dilimizi Öğrenelim Tümceler kuralım – Esengül Dinovci

 

 

Gjuha Klasa Lënda Data e
transmetimit
Emërimi i videos
Bosanski B1 Bosanski jezik 30.03.2020 B1900 – Bosanski Jezik – Kako djeca voznju uce Alma Rahic Gashi
Bosanski B1 Matematika 30.03.2020 B1906 – Matematika – Lopta, valjak i kupa – Alma Rahić Gashi
Bosanski B2 Bosanski jezik 30.03.2020 B2771 – Bosanski jezik – Tekst brif, bruf, braf – Bisera Bajrami
Bosanski B2 Matematika 30.03.2020 B2776 – Matematika – Množenje razlike – Bisera Bajrami
Bosanski B3 Bosanski jezik 30.03.2020 B3900 – Bosanski jezik – Rodine čizme
Bosanski B3 Matematika 30.03.2020 B3907 Matematika -Pismeno množenje brojeva (bez prenošenja)
Bosanski B4 Bosanski jezik 30.03.2020 B4776 – Bosanski jezik – Tekst- Iz korpe za otpatke – Asan Baldži
Bosanski B4 Matematika 30.03.2020 B4771 – Matematika – Množenje trocifrenog broja sa dvocifrenim brojem – Asan Baldži
Bosanski B5 Bosanski jezik 30.03.2020 B5500 – Bosanski jezik I književnost – Selma – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B5 Matematika 30.03.2020 B5501 – Matematika – Novac-euro (primjena) – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B1 Bosanski jezik 31.03.2020 B1901 – Bosanski Jezik – Dva Druga Alma Rahic Gashi
Bosanski B1 Matematika 31.03.2020 B1907 – Matematika – Zagrade – Alma Rahić Gashi
Bosanski B2 Bosanski jezik 31.03.2020 B2772 – Bosanski Jezik – Veliko slovo u nazivima ulica i trgova – Bisera Bajrami
Bosanski B2 Matematika 31.03.2020 B2777 – Matematika – Dijeljenje – Bisera Bajrami
Bosanski B3 Bosanski jezik 31.03.2020 B3904 Bosanski jezik – Prisluškivanje
Bosanski B3 Matematika 31.03.2020 B3901 Trougaona površina – Dženana Nišić Drini fxxxx
Bosanski B4 Bosanski jezik 31.03.2020 B4777 – Bosanski jezik – Pesmaica- Bosna-B.Ćopić – Asan Baldži
Bosanski B4 Matematika 31.03.2020 B4772 – Matematika – Tačke u koordinatnom sistemu – Asan Baldži
Bosanski B5 Bosanski jezik 31.03.2020 B5502 – Bosanski jezik I književnost – Pridjevi izvedeni od imenica – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B5 Matematika 31.03.2020 B5503 – Matematika – Množenje brojeva jednocifrenim brojem – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B1 Bosanski jezik 01.04.2020 B1902 – Bosanski Jezik – Tekst ‘Pomoć’ – Alma Rahić Gashi
Bosanski B1 Matematika 01.04.2020 B1908 – Matematika – Sabiranje dopunom do 10 – Alma Rahić Gashi
Bosanski B2 Bosanski jezik 01.04.2020 B2773 – Bosanski jezik – Pijetao i paun – Bisera Bajrami
Bosanski B2 Matematika 01.04.2020 B2778 – Matematika – Medjusobni odnos množenja i dijeljenja – Bisera Bajrami
Bosanski B3 Bosanski jezik 01.04.2020 B3902 Bosanski Jezik – Strip – Dženana Nišić Drini
Bosanski B3 Matematika 01.04.2020 B3905 Matematika – Petougaona i šestougaona površina fx
Bosanski B4 Bosanski jezik 01.04.2020 B4778 – Bosanski jezik – Pesmica- Majćin poljubac – Asan Baldži
Bosanski B4 Matematika 01.04.2020 B4773 – Matematika – Dijljenje brojeva jednocifrenim brojevima bez rastavljanja – Asan Baldži
Bosanski B5 Bosanski jezik 01.04.2020 B5504 – Bosanski jezik I književnost – Nžeri – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B5 Matematika 01.04.2020 B5505 – Matematika – Množenje brojeva dvocifrenim brojem – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B1 Bosanski jezik 02.04.2020 B1903 – Bosanski Jezik – Umanjenje i uvećane rijeći – Alma Rahić Gashi
Bosanski B1 Matematika 02.04.2020 B1909 – Matematika – Oduzimanje brojeva gradeći deseticu – Alma Rahić Gashi
Bosanski B2 Bosanski jezik 02.04.2020 B2774 – Bosanski jezik – Igrokaz glumac, uloga, dijalog, monolog – Bisera Bajrami
Bosanski B2 Matematika 02.04.2020 B2779 – Matematika – Broj, za koliko je manji i koliko puta je manji – Bisera Bajrami
Bosanski B3 Bosanski jezik 02.04.2020 B3906 Bosanski jezik Vezeni most fx
Bosanski B3 Matematika 02.04.2020 B3908 Matematika Pismeno množenje brojeva (sa jednim prenošenjem) kl 3
Bosanski B4 Bosanski jezik 02.04.2020 B4779 – Bosanski jezik – Crtani lutkarski i animirani film – Asan Baldži
Bosanski B4 Matematika 02.04.2020 B4774 – Matematika – Dijljenje brojeva jednocifrenim brojem sa rastavljanjem – Asan Baldži
Bosanski B5 Bosanski jezik 02.04.2020 B5506 – Bosanski jezik I književnost – Riječce – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B5 Matematika 02.04.2020 B5507 – Matematika – Množenje brojeva trocifrenim brojem – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B1 Bosanski jezik 03.04.2020 B1904 – Bosanski jezik – Proljeće – Alma Rahić Gashi
Bosanski B1 Matematika 03.04.2020 B1910 – Matematika – Redni brojevi – Alma Rahić Gashi
Bosanski B2 Bosanski jezik 03.04.2020 B2775 – Bosanski jezik – Tekst zna on unaprijed – Bisera Bajrami
Bosanski B2 Matematika 03.04.2020 B2780 – Matematika – Odredjivanje polovine i četvrtine – Bisera Bajrami
Bosanski B3 Matematika 03.04.2020 B3903 Matematika Četvorougaona površina
Bosanski B3 Matematika 03.04.2020 B3909 Matematika – Pismeno množenje brojeva ( sa dva prenošenja)
Bosanski B4 Bosanski jezik 03.04.2020 B4780 – Bosanski jezik – Pjesmo moja-U.Ajradini – Asan Baldži
Bosanski B4 Matematika 03.04.2020 B4775 – Matematika – Dijeljenje sa ostatkom – Asan Baldži
Bosanski B5 Bosanski jezik 03.04.2020 B5508 – Bosanski jezik I književnost – Pravopisni znaci – Sadeta Ćatović Kasumi
Bosanski B5 Matematika 03.04.2020 B5509 – Matematika – Množenje brojeva četvorocifrenim brojem – Sadeta Ćatović Kasumi