Operimet ilegale në seperacione e baza betoni e asfalti

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) ka njoftuar se gjatë vitit 2019 në 194 vende të operimeve ilegale janë vendosur shirita për ndalimin e punës.

Prej këtyre vendeve të operimeve ilegale janë 99 seperacione, 16 shfrytëzim, 78 baza betoni dhe asfalti si dhe një fabrikë përpunimi. 

Inspektorati i KPMM-së ka zhvilluar këto aksione për zbatimin e Planit Operativ për parandalimin dhe ndalimin e operimeve ilegale, së bashku me Policinë e Kosovës, Inspektoratin e Mjedisit, Inspektoratin e Pylltarisë si dhe Inspektoratet Komunale.

Inspektorati i KPMM-së ka realizuar këto inspektime në terren gjatë vitit 2019:

  • Kërkesat për minime masive gjithsej 605
  • Lejet për minime masive gjithsej 536
  • Numri i përgjithshëm i inspektimeve të përbashkëta sipas planit operativ gjithsej 505
  • Ndërmarrjet me urdhër për ndalim të veprimtarisë minerare gjithsej 194
  • Aplikacionet e pranuara në KPMM të ndërmarrjeve pas vizitave gjatë planit operativ gjithsej 58
  • Raporte të operimit të jashtëligjshëm pas ri inspektimit gjithsej 27
  • Raporte të operimit të jashtëligjshëm për vitin 2019 gjithsej 49
  • Sekuestrime të kamionëve me lignit gjithsej 13
  • Inspektimet ditore gjithsej 488
  • Inspektimet e rregullta vjetore gjithsej 20