Nxënësit nga Prishtina trajnohen në fushën e gazetarisë

KALLXO.com të shtunën dhe të dielën hapi dyert për rreth 17 nxënës nga Prishtina që në një vizitë studimore panë nga afër funksionimin e një redaksie mediale.

Nxënësit e Gjimnazit “Eqrem Çabej” në Prishtinë morën pjesë në trajnim si pjesë e projektit për ngritjen e kapaciteteve të nxënësve me talente të veçanta në fushën e gazetarisë hulumtuese.

Trajnimi dyditor, i implementuar nga organizata “Internews Kosova”, ishte i ndarë në katër sesione, që përfshinin informacione lidhur me bazat e gazetarisë, shkathtësitë e shkrimit gazetaresk, gazetarisë televizive, hulumtuese dhe etikën e gazetarisë.

Redaktori i KALLXO.com, Visar Prebreza, në ditën e parë të trajnimit u ligjëroi nxënësve lidhur me bazat e gazetarisë, sfidat e profesionet dhe teknikat e prodhimit të produkteve mediale.

Ndërsa Valdet Salihu, producent në KALLXO.com dhe në emisionin “Drejtësia në Kosovë”, u tregoi nxënësve më shumë lidhur me anën teknike të prodhimit medial.

Ai u tregoi në detaje nxënësve mënyrën e funksionimit të mjeteve si kamera dhe fotoaparati.

Në sesionin e ditës së dytë të trajnimit, Kreshnik Gashi, kryeredaktor në KALLXO.com dhe autor i emisionit “Drejtësia në Kosovë” me shembuj konkretë diskutoi me nxënësit temat që ata mund të trajtojnë dhe produktet mediale që mund t’i prodhojnë me interes të gjeneratës së tyre, në platformën KALLXORinia.

Në ditën e dytë të trajnimit, nxënësit po ashtu morën informacione lidhur me anën ligjore të funksionimit të medieve.

Labinot Leposhtica, koordinator i Zyrës Ligjore në KALLXO.com, njoftoi pjesëmarrësit në trajnim me institucionet dhe organet që rregullojnë funksionimin e medieve dhe Ligjin e Shpifjes.

Ai shpjegoi kujdesin që gazetarët duhet ta kenë në respektimin e kodit të etikës në gazetari dhe profesionalizmin

Pjesëmarrësit u certifikuan, ndërsa disa prej tyre do të jenë të përzgjedhur për të vazhduar bashkëpunimin me KALLXO.com, përkatësisht platformën KALLXO Rinia.

Trajnime të tilla u realizuan në pesë komuna të Kosovës: Prizren, Ferizaj, Mitrovicë Jugore, Gjilan dhe Prishtinë.

Ky projekt mbështetet nga  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe implementohet nga Internews Kosova.