Ndërtimet tek Stacioni Hekurudhor në Prishtinë, reagon grupi i këshilltarëve të LDK-së

Pasi janë stopuar planet për ndërtime në hapësirën gjelbëruese tek Stacioni Hekurudhor në Prishtinë, ka reaguar Grupi i këshilltarëve të LDK-së në Kuvendin Komunal të Prishtinës.

Ata e kanë quajtur legjitim veprimin e Inspekcionit komunal për ndaljen e punimeve, por kanë kërkuar që të ndërhyjë edhe niveli qëndror në këtë rast.

“Masat që ka ndërmarrë Inspekcioni komunal janë konform kompetencave që ka dhe, për këtë, administrata komunale është e obliguar që të marr masa shtesë dhe të kërkojë nga qeveria e Kosovës që të ndërhyjë dhe të detyrojë INFRAKOSIN që të anulojë çdo lloj procedure që ka ushtruar, më herët, lidhur me atë pronë sepse, fundi i fundit, kjo ndërmarrje menaxhohet nga qeveria e Kosovës dhe, ky nivel shtetëror, duhet të ndërhyjë me urgjencë para se të papërgjegjshmit të bëjnë punën e tyre të pist”, thuhet në reagim.

Ky është reagimi i grupit të këshilltarëve të LDK-ës në Kuvendin e Komunës së Prishtinës:

Apetitet megallomane të vendimmarrësve në INFRAKOS shkelën çdo arsyeshmëri urbanistike dhe morrën guximin që të shkatrrojnë hapsirën gjelbëruese,  të vetmen në atë zonë, hapsirën afër stacionit hekurudhor në Prishtinë, ose hapësirën e vetme gjelbëruese përgjatë rrugës Tirana. Pavarësisht që ajo parcelë është në pronësi të ndërmarrjes që menagjon hekurudhat e Kosovës, askush nuk e ka të drejtën që , në emër të asnjëlloj interesi të marr vendime e të degradojë ambientin dhe të përmbysë kuptimin urbanistik të asaj zone sepse, shumë qartë, Plani Detal Urbanistik i lagjes Lakërishtë e parasheh si hapsirë gjelbëruese. Dhe kështu, në kohën kur Prishtina ka nevojë më së shumti për disiplinim urbanistik, kreu i INFRAKOSIT, në vend që të mobilizohet për t’menagjuar mirë ndërmarrjen të cilën e ka sjellë në kollaps të përgjithshëm, keqpërdorë rrolin menagjerial të pronës dhe në disharmoni me Ligjin për Ndërtim dhe të gjitha planet rregullative , lejon persona të paidentifikuar për ne që të fillojnë punimet për ndërtimin e një objekti biznesor i çfarëdo lloji qoftë ai, dhe për këtë nuk jep asnjë sqarim zyrtar.

Masat që ka ndërmarrë inspekcioni komunal janë konform kompetencave që ka dhe, për këtë, administrata komunale është e obliguar që të marr masa shtesë dhe të kërkojë nga qeveria e Kosovës që të ndërhyjë dhe të detyrojë INFRAKOSIN që të anulojë çdo lloj procedure që ka ushtruar, më herët,  lidhur me atë pronë sepse, fundi i fundit, kjo ndërmarrje menagjohet nga qeveria e Kosovës dhe , ky nivel shtetëror, duhet të ndërhyjë me urgjencë para se të papërgjegjshmit të bëjnë punën e tyre të pist.

Grupi i këshilltarëve të LDK-ës në Kuvendin e Komunës së Prishtinës fare nuk pajtohet se, edhe më tutje, në skenën ndërtimore në Prishtinë po operojnë grupet e interesit , rë cilat, pos interest të ngushtë, nuk njohin asnjë përgjegjësi ligjore dhe vazhdojnë presionet  nga më të ndryshmet për rrënimin e vlerave urbanistike, gjë që, po rrezikojnë ligjërisht dhe praktikisht jetën  dhe mirëqenien qytetare.