Mungesë e ajrit në Pallatin e Drejtësisë, KPK redukton punët e Prokurorisë së Apelit dhe Prokurorisë së Prishtinës

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka marrë vendim për reduktim esencial të aktiviteteve në Objektin C të Pallatit të Drejtësisë, aty ku janë të vendosura Prokuroria e Apelit dhe Prokuroria Themelore. “Ky reduktim në këto dy prokurori vjen si rezultat i gjendjes së renduar në këtë objekt, si pasojë e mungesës së theksuar të oksigjenit … Continue reading Mungesë e ajrit në Pallatin e Drejtësisë, KPK redukton punët e Prokurorisë së Apelit dhe Prokurorisë së Prishtinës