Kuvendi i Kosovës - Arkiv

Miratohet raporti vjetor i Akademisë të Drejtësisë

Kuvendi i Kosovës në seancën që po vazhdon të mbahet ka votuar raportin vjetor të Akademisë të Drejtësisë për vitin 2020.

Për këtë pikë të rendit të ditës votuan 64 deputetë pro.

Përderisa në sallë janë 65 deputetë.

Në vazhdim është pika e rendit të ditës – emërimi i shtatë (7) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore,