Ministria e Infrastrukturës dha 156 mijë euro paga për 32 zyrtarë që nuk dolën në punë

Ministria e Infrastrukturës ka ekzekutuar paga me vlerë prej 156 mijë e 151 euro për 32 zyrtarë të cilët nuk kanë dalë në punë gjatë vitit 2019.

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Ministria e Infrastrukturës kishte angazhuar 32 punonjës në njësitë e saja në komuna, për të cilët nuk ka asnjë dëshmi që konfirmon vajtje-ardhjen e tyre në punë, ashtu siç e konfirmon rregullorja.

“Ministria kishte bërë pagesën e rregullt të pagave të tyre gjatë tërë vitit, dhe vlera totale e pagave të paguara për këta zyrtarë ishte 156,151€”, thuhet në raportin e auditorit.

Mos vijueshmërinë e këtyre 32 zyrtarëve në punë e ka konfirmuar vet ministria për Zyrën Kombëtare të Auditimit.

ZKA i ka rekomanduar ministrit të Infrastrukturës që të ndërmarrë të gjitha veprimet për të siguruar vijueshmërinë e rregullt në punë të këtyre punonjësve.

“Ministri duhet të ndërmerr të gjitha veprimet për të siguruar vijueshmërinë e rregullt në punë të këtyre punonjësve, duke bërë monitorimin e tyre të vazhdueshëm ashtu siç parashihet me aktet ligjore”, thuhet tutje në raport.

Këtu mund ta lexoni raportin e plotë të Auditorit.