Ministria e Financave

Ministria e Financave shtyn afatin për raportim financiar të të gjitha bizneseve

Ministria e Financave ka nxjerrë vendimin për shtyrje të afatit të raportimit financiar të të gjitha bizneseve në Kosovë për vitin kontabël 2019.

Ky vendim ka ardhur në kuadër të masave të Qeverisë për luftimin e pandemisë Covid-19.

Afati për të gjitha bizneset shtyhet deri më 15 gusht 2020.

Ky është vendimi i plotë: