Ministria e Financave del me njoftim për afatin e pagesave për tatim në pronë

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka njoftuar qytetarët se bazuar në Ligjin për Tatimin në Pronë, pagesa e tatimit në pronë mund të bëhet në dy këste.

Afati për pagesën e këstit të parë është thënë se është 30 prilli, ndërsa për këstin e dytë është fundi i muajit shtator.

“Ne si Qeveri veç se e kemi dërguar në Kuvend Projektligjin e ri për Tatimin në Pronë, i cili përmes një dispozite kalimtare mundëson faljen e deri në 100 euro të faturave për vitin 2023, mirëpo Projektligji ende nuk ka kaluar të dyja leximet në Kuvend” – thuhet në njoftim.

Tutje është thënë se bazuar në Projektligjin e Tatimit në Pronë, falja vlen edhe për qytetarët që tashmë kanë paguar faturën e tatimit në pronë, dhe me rastin e hyrjes së ligjit në fuqi, pagesa që kanë bërë, u llogaritet si parapagim për këstet e tjera.