Mesazhi i Votuesit të Fushë Kosovës në Fletëvotim

Ujë 24 orë ky është mesazhi të cilin njëri nga votuesit e Fushë Kosovës e ka lënë mbrapa në fletëvotimin e  tij i cili është shpallur i pavlefshëm.

Fushë Kosova është njëri nga qytetet me më së shumti probleme me furnizim me ujë. Kjo temë ka qenë edhe tema kyqe në debatin për zgjedhjet komunale.