Matoshi nënshkruan udhëzimet administrative për sistemin e unifikuar të adresave

Ministri në detyrë i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, ka nënshkruar pesë Udhëzime Administrative nga fusha e sistemit të unifikuar të adresave, të cilat sipas tyre, do të ngrisin kualitetin e adresave dhe rrjedhimisht edhe kualitetin e shërbimeve që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të vendit.

“Udhëzimet administrative të adresave rregullojnë Sistemin e Adresave në dy nivele, nivelin qendror (AKK) dhe atë lokal (Drejtoritë e urbanizmit), ndërsa konkretisht ndryshimet e fundit avancojnë çështjen e riemërtimit të Zonave të Qarkullimit Publik (ZQP) me qëllim të tejkalimit të sfidave që kanë ardhur nga ndryshimet e shpeshta të rrugëve të adresave e ngjashëm”, thuhet në njoftimin e MPBH-së.

Në njoftim thuhet se për arsye të qëndrueshmërisë së sistemit, tani më është ndaluar riemërtimi i ZQP-ve për një periudhë kohore prej 10 vjet, përpos në disa raste të veçanta.

“Gjithashtu me këto udhëzime obligohen institucionet që të shfrytëzojnë adresat zyrtare, rregullohen çështjet e barazisë gjinore me rastin e emërtimit të ZQP, çështja e formatit unik të tabelave të emrave të ZQP-ve dhe numrave të adresave, kufizimi i karaktereve të emrave të ZQP-ve si dhe kriteret për formimin e rrugëve të reja, kriteret e numërtimit të objekteve duke përfshirë edhe adresimin e brendshëm të njësive banesore,  procedurat e mirëmbajtjes të Regjistrit të Adresave duke obliguar komunat që të bëjnë përditësimin e të dhënave të adresave së paku një herë në vit përpos përditësimit të vazhdueshëm të të dhënave me rastin e lëshimit të lejes ndërtimore”, vijon komunikata.