LDK nuk përkrah Projektligjin për Zyrtarët Publikë

Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës tregoi se kjo parti nuk e përkrah dhe nuk do ta votojë Projektligjin për Zyrtarët Publikë në formën që është.

Ai renditi disa arsye se pse ky projektligj është përpjekje e Qeverisë për të degraduar administratën shtetërore dhe komunale, me theks shërbimin civil.

Sipas Veliut ky projektligj është antikushtetues sepse cenon rëndë të drejtën e punësimit si një prej të drejtave kryesore të njeriut dhe për shkak të përpjekjes së qeverisë për të përvetësuar kompetencën e komunave për të rekrutuar stafin e tyre.

“Në vend se ky projektligj të reflektonte përballë gjetjeve të Gjykatës Kushtetuese të dhëna përmes aktgjykimit të publikuar më 12.07.2020, me dispozitat që përmban duket se e përbën saktësisht të kundërtën” – tha ai.

Ai tha që nuk ka logjikë juridike e as politike që një pushtet t’i rekrutojë stafin civil një pushteti tjetër, pasi që pushteti lokal është kategori kushtetuese e veçantë nga pushtetit qendror.

Mospajtim kishte edhe me shtimin e masave disiplinore të pezullimit nga puna pa pagesë deri në 6 muaj nga komisioni disiplinor dhe të uljes në pozitë apo degradimit, masë e cila tha që ka qenë në kohën e UNMIK-ut, për të cilën mbase qeveria ka nostalgji.

Ky projektligj sipas tij pamundëson edhe rritjen në pozitë të nëpunësit civil të cilët dëshmojnë performancë të mirë.

Megjithatë, ai u pajtua me një dispozitë për të cilën e përgëzoi ministrin Sveçla. Ai e kishte fjalën për nenin 36 për praktikantët, e cila më parë nuk ka qenë e rregulluar me ligj.

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla i cili prezantoi sot këtë projektligj tha se ai do të ofrojë mundësi të punës praktike për gjeneratat e reja.