Kushtetuesja rrëzon Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës

Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës pas kërkesës për vlerësim të kushtetutshmërisë, të ushtruar nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, vitin e shkuar. Kushtetuesja ka konstatuar se disa nene të këtij Ligji nuk janë në … Continue reading Kushtetuesja rrëzon Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës