Kryeministri Albin Kurti. Foto: ZKM.

Kurti në Ditën e të Drejtave të Punëtorëve: Janë hapur mbi 25 mijë vende të reja pune

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, për 1 Maj, Ditën e të Drejtave të Punëtorëve ka shkruar se janë zyrtarizuar 10 mijë vende të punës gjatë vitit 2021 ndërsa janë hapur 25 mijë vende të reja pune.

Kurti tha se janë punësuar 4 mijë gra. Mbi 1 mijë punëtorë sipas tij janë rikthyer në punë pasi humbën vendin e punës gjatë kohës së pandemisë ndërsa mbi 4 mijë punëtorë përfituan nga mbështetja e punëtorëve të formalizuar.

Kryeministri ka përmendur disa pika në lidhje me të drejtat e punëtorëve dhe punën që ka kryer Qeveria në këto kohë sa është në pushtet.

Kujtojmë se gjatë ditës së sotme janë mbajtur disa protesta në lidhje me të drejtat e punëtorëve.

Madje në disa lokacione të ndryshme janë vendosur edhe disa mbishkrime të ndryshme.

Disa pankarta në objekte të ndryshme në Prishtinë janë vendosur nga Grupi Anarko-Sindikalist i Prishtinës në shënim të Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve.

“Prej nalt s’bijnë paret, bijnë punëtorët” dhe “Puna e papaguar e grave e mbanë shtetin” janë disa prej pankartave.

Më poshtë mund të lexoni postimin e plotë të Kryeministrit Kurti:

4,000 gra të punësuara

Në 1 Maj, Ditën e të Drejtave të Punëtorëve e përditë përpjekja vazhdon. Prerje e qartë dhe kthesë e madhe për historinë e padrejtësive nga e kaluara. Për këtë u angazhuam në këtë një vit qeverisje. Në të gjitha fushat, e sidomos në të drejtën për punë e punësim të dinjitetshëm.

E filluam me sigurimin e kushteve që mundësojnë e lehtësojnë krijimin e vendeve të reja të punës, e që përafrojnë tregun e punës me arsimin profesional.

Pas 11 vitesh i hapëm rrugë ngritjes së pagës minimale. Miratuam në Qeveri e dërguam në Kuvend projektligjin për pagën minimale. Pra, rritje e pagës minimale për të gjithë në 264 euro bruto e 250 neto, nga 130 euro e 170 euro sa ishte. Nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 100 mijë punëtorë. Ky projektligj mundëson edhe heqjen e shkallës së parë tatimore për tatimin në të ardhurat personale. Paga prej 250 euro nuk do të tatohet, ashtu siç edhe kishim premtuar. Ndikimi nga lirimi prej shkallës së parë tatimore kap vlerën prej 16 milionë euro, dhe prekë afër 300 mijë punëtorë të Republikës.

Punësimin e mbështetëm edhe me Pakon e Ringjalljes Ekonomike. Mbi 1,000 punëtorë u rikthyen në punë pas humbjes së vendit të punës gjatë pandemisë. Mbi 4,000 punëtorë, burra e gra përfituan nga mbështetja e punëtorëve të formalizuar, e mbi 4,000 gra përfituan nga masa për mbështetjen për punësimin e grave.

Mbështetje shtesë për punëtorët e sektorit publik dhe privat me shumën e njëhershme prej 100 euro. Rreth 80,000 punonjës të sektorit publik kanë përfituar, e në sektorin privat do të përfitojnë rreth 300 mijë punëtorë.

Për të mos lënë askënd prapa e për mundësi të barabarta, vitin 2022 e kemi shpallur vit të personave me aftësi të kufizuar. Që kjo kategori e shoqërisë të aftësohet për punë dhe të punësohet, kemi masën e përkrahjes me 170 euro për të trajnuarin dhe me 100 euro biznesin ku mbahet trajnimi. Në rastet kur nga trajnimi pason punësimi, do të subvencionojmë pagën e të punësuarit me 270 euro.

Formalizimi i vendeve të punës ishte premtim i yni. Kemi ndërmarrë hapa konkret në realizimin e tij. Nëpërmjet vjegëzës elektronike të gjithë punëtorët mund të verifikojnë nëse janë të deklaruar nga punëdhënësi i tyre. Mjafton të vendoset numri personal në formular. Po aty mund të parashtrojnë ankesë për punëdhënësin në Administratën Tatimore të Kosovës, në rastet kur nuk janë deklaruar nga punëdhënësit.

Për t’ua lehtësuar barrën administrative bizneseve në deklarimin e punëtorëve, kemi publikuar format e kontratave të punës për kohë të caktuar, për shërbime të veçanta dhe për kohë të pacaktuar. Si rezultat i këtyre hapave në vitin 2021 kemi zyrtarizuar mbi 10,000 vende pune, teksa gjithsej janë hapur mbi 25,000 vende të reja pune.

Për trajtim të dinjitetshëm të punëtorëve, jemi duke punuar për Projektligjin e punës dhe Projektligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë.

Në Republikën tonë kemi fuqi punëtore të re dhe të talentuar. Për zbutjen e shkallës së  papunësisë në mesin e të rinjve, jemi duke punuar në Skemën e Punësimit të Garantuar për të Rinj. Shumë shpejtë do të lansojmë platformën për këtë skemë.

Jemi duke ndarë shtesa për nënat lehona dhe fëmijët duke lëvizur në vazhdimësi për të përfshirë më shumë gjenerata. Kemi rritur pensionet dhe pagesat për familjet që jetojnë me asistencë sociale dhe jemi kujdesur që lëvizjen e çmimeve ta kalojnë më lehtë. Arsimin publik e kemi bërë falas duke ndarë shtesa për studentët. Kemi ulur për 40% tarifat e përmbaruesve privat. Kemi fuqizuar gratë dhe vajzat duke synuar përfshirje sa më të barabartë të tyre nëpër institucione dhe duke ju ndarë bursa për shkollim. Kemi miratuar strategjinë kombëtare për mbrojtjen e grave dhe vajzave nga dhuna. Jemi kujdesur që strehimoret të mbeten të hapura e të qasshme për gratë që përjetojnë dhunë në familje.

Raportimet zyrtare për papunësi të madhe në vend e kanë prapa një paradoks. Bizneset, industria nuk po arrijnë t’i plotësojnë vendet e lira të punës me punëtorë të kualifikuar shkaku i mungesës së tyre. Ky ka qenë sinjal që në qeverisjen tonë t’i japim prioritet Arsimit dhe Aftësimit Profesional. Për këtë qëllim kemi themeluar Komisionin Ekzekutiv për bashkërenditje më të mirë ndërinstitucionale dhe për dialog me të gjithë akterët relevantë për zbatimin e sistemit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional.

Na pret shumë punë në arritjen e plotë të objektivit tonë për më shumë drejtësi e punësim.

Përgjatë një viti qeverisje kemi bërë edhe shumë punë të tjera për burrat dhe gratë punëtore por përherë mbetet hapësirë për të bërë më shumë. Mes efekteve të pandemisë dhe të luftës në Ukrainë që po e ndikon mbarë botën e sidomos Evropën, kemi bërë çmos që pjesët më të ndjeshme të shoqërisë tonë të preken sa më pak e ta përballojnë sa më lehtë këtë krizë të dyfishtë.

Bashkërisht, qeveria, arsimi, bizneset duhet t’i lidhin dijen dhe punën, që të rrisim vlerën dhe përvojën. Vlerën e mallit e shërbimeve dhe përvojën e punëtorit. Që të kemi edhe qytetarë më të mirë të Republikës, por edhe kontribues për shoqërinë, për këtë brez dhe brezat që do të vijnë pas nesh.