Debati për kontaminimin e lumenjve Foto: KALLXO.com

Krimi me lumenjtë - LIVE

Në emisionin “Jeta në Komunë” është duke u diskutuar për kontaminim e lumenjve nga ujërat e zeza.

Të gjitha komunat në Kosovë i derdhin kanalizimet nëpër lumenj.

Kosova është njëri nga vendet e Ballkanit me më së paku burime të ujit të pijshëm.

Të ftuar në debat për të diskutuar për kontaminimin e lumenjve janë: Gani Berisha, nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, shef i Departamentit të ujërave, Diana Metushi Krasniqi, nga KDI, Seniha Bajraktari, Zyrtare e lartë për mjedis në Komunën e Prishtinës dhe Fatimr Gërguri, Fatimr Gërguri, Kryeinspektori i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale.

 

Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Europian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e BIRN-it dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Europian.