Mbeturinat në rrugën ‘Fazli Grajçevci’ në Prishtinë. Foto: KALLXO.com.

Kontejnerë të stërmbushur në rrugën ‘Fazli Grajçevci’ - Foto

Kontejnerë të stërmbushur me mbeturina të hedhura brenda e jashtë tyre po i japin një pasqyrë të shëmtuar rrugëve në Prishtinë.

Një pamje e tillë është parë edhe sot në rrugën “Fazli Grajçevci”, jo larg ndërtesave qeveritare.

Pamje të tilla dhe era e keqe e krijuar nga mbeturinat flasin për seriozitetin e këtij problemi.

Një kohë të gjatë, Prishtina është duke përballet me kontejnerëve të stërmbushur me mbeturina dhe hedhjen e tyre në rrugë.

Hedhja e mbeturinave në vende joadekuate është e dënueshme, sipas ligjeve në fuqi.

Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e BIRN-it dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Evropian.

Mbeturinat në rrugën ‘Fazli Grajçevci’ në Prishtinë. Foto: KALLXO.com.

 

Mbeturinat në rrugën ‘Fazli Grajçevci’ në Prishtinë. Foto: KALLXO.com.

 

Mbeturinat në rrugën ‘Fazli Grajçevci’ në Prishtinë. Foto: KALLXO.com.