Konkurs për Punë: Specialist i Sigurisë Digjitale – Konsulent për Kosovë

Organizata ‘Counterpart International’ është duke kërkuar një Specialist të Sigurisë Digjitale si Konsulent për Kosovë (me orar të plotë pune) për të ofruar mbështetje dhe mentorim për organizatën dhe aktivistët e saj për t’i adresuar nevojat e tyre rreth sigurisë së informacionit në Europën Juglindore.

Përshkrimin e plotë të Përgjegjësive dhe Kualifikimeve të kërkuara për këtë pozitë mund ta gjeni në këtë link.