Foto credit: RCC/Matej Kolakoviq

Konferenca e Triestes: Krimit transnacional i Kundërvihet thellimi i bashkëpunimit mes shteteve

Organizuar nga Këshilli Regjional i Bashkëpunimit (RCC) në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Italisë, në qytetin që përbën fundin e “Rrugës së Ballkanit”, në Trieste të Italisë, u mbajt konferenca njëditore në të cilin u diskutuan sfidat e sigurisë në Evropën Juglindore.

Nikoqiri, Perfekti i Triestes, Valerio Valenti në fjalën e tij në Konferencën e Triestes, tha se rreziku kriminal ka dëshmuar aftësinë e tij për të tejkaluar kufijtë dhe pengesat e çdo lloji.

“Kërcënimet transnacionale, siç janë terrorizmi, rrjedha migruese të parregullta dhe të pakontrolluara, trafikimi i qenieve njerëzore, vetë krimi i organizuar, krimi kibernetik, paraqesin disa shembuj konkret kundërveprimi i të cilave kërkon të investohet gjithnjë e më shumë në bashkëpunim shumëpalësh”, tha Valenti.

Valenti tha se kompleksiteti i çështjes, siç është dimensioni ndërkombëtar i krimit, i cili ndikon në sigurinë e njerëzve dhe frikën e tyre, kërkon një qasje shumë-nivele që shkon nga zhvillimi i zonave të bashkëpunimit ndërkombëtar (dypalësh dhe shumëpalësh), deri në pasurimin e platformave dhe komunikimit kanale, në rritjen e inovacionit teknologjik, në ndërveprimin e bazave të të dhënave, për projekte që përmenden në zona të veçanta gjeografike ose kërcënime kriminale, për praninë në organet drejtuese të agjencive ndërkombëtare, dhe për më tepër kërkon, një shpërndarje gjithnjë e më të madhe, në të gjitha nivelet, të një kulture të sigurisë bazuar në ndarjen, bashkëpunimin dhe inovacionin.

“Kjo është arsyeja pse unë jam i bindur fuqishëm se mbi të gjitha, kultura e sigurisë dhe bashkëpunimi i sigurisë duhet të kultivohen, të kuptohen si njohuri për shumëfish kërcënimet dhe si njohuri të instrumenteve operacionale dhe jo vetëm të përshtatshëm për luftimin e krimit, dhe parashikojnë rreziqet përmes parandalimit parandalues veprim”, tha Valenti.

Ministri i Maqedonisë Veriore Robert Popovski në fjalën e tij tha se sulmet kibernetike, lajmet e rreme dhe propaganda kanë potencialin të polarizojnë opinionin publik dhe promovojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe gjuhën e urrejtjes.

“Ato e minojnë demokracinë dhe zbehin besimin e publikut në proceset demokratike. Sulmet kibernetike tanimë janë një çështje globale dhe asnjë shtet nuk është imun ndaj tyre”, tha Popovski.

Për t’u mbrojtur nga sulmet kibernetike, Popovski tha se është i domosdoshëm bashkëpunimi.

“Është absolutisht e rëndësishme të kemi një strategji të sigurisë kibernetike dhe të përcaktohen masat e veprimit. Këto masa duhet të ofrojnë një ambient të sigurt dhe konfidencial digjital të mbështetur nga kapacitete kualitative që bazohen në konfidencë dhe bashkëpunim në fushën e sigurisë kibernetike”, tha Popovski.

Popovski më tej në aderimin e tij në konferencë tha se vendi i tij është ballafaquar disa here me sulme kibernetike ndërsa rasti i fundit ishte javën e kaluar ndaj kryeministrit Zoran Zaev.

“Duke përdorur e-mail dhe numër telefoni zyrtar, qendra të manipulimit hibrid kanë arritur që përmes një kontakti me misionin diplomatik të Republikës së Maqedonisë në UN dhe kabinetit të kryeministrit, të bëjnë një bisedë telefonike me Kryeministrin Zoran Zaev duke u prezantuar si Greta Thunger”, tha Popovski.

Popovski tha se këto qendra të manipulimit përdorin mjetet të shtrenjta dhe të sofistikuara dhe kanë kapacitetin të abuzojnë me identitetin e institucioneve dhe individëve.

Më tej Poposki përmendi edhe fushatën e lajmeve të rreme me të cilin u ballafaqua Maqedonia Veriore pas marrëveshjes me Greqinë.

Megjithatë, Popovski se Republika e Maqedonisë Veriore nuk do të ndalojë të jetë transparente dhe e qasshme ndaj publikut sepse në shoqëritë demokratike, transparenca aktive është armiku më i madh ndaj lajmeve të rreme dhe keqinformimit.

Konferenca njëditore ishte e ndarë në katër pjesë/panele.

Në panelin e parë u diskutua keqinformimin dhe lajmet e rreme. paneli i dytë problematikës së migrimit ilegal, paneli i tretë ju kushtua kontrollit të armëve pa leje ndërsa në panelin e fundit dhe të katërt u diskutua në lidhje me problematikën e ndjeshme të radikalizmit të të rinjve.

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) është një kornizë bashkëpunimi gjithëpërfshirëse, rajonale. Kjo kornizë angazhon pjesëmarrësit e RCC-se  nga Evropa Juglindore (EJL), anëtarë të bashkësisë ndërkombëtare dhe donatorë për tema që janë të rëndësishme dhe me interes për EJL, me qëllim promovimin dhe avancimin e integrimit evropian dhe euro-atlantik të rajonit.

Në konferencë mori pjesë edhe Koordinatori Nacional për parandalim të radikalizimit të dhunshëm dhe  kundër terrorizëm i Kosovës, Fatos Makolli.

Këshilli ka 46 anëtarë, në mesin e tyre edhe Kosova. Aktualisht Sekretare e Përgjithshme  është Majlinda Bregu.

Foto credit: RCC/Matej Kolakoviq