Agjencia e Statistikave të Kosovës

Klasifikimi i rajoneve statistikore në Kosovë aprovohet nga Eurostat

Institucioni i statistikave në vend, Agjencia e Statistikave ka pranuar zyrtarisht aprovimin e Eurostatit për Klasifikimin e Rajoneve Statistikore (NUTS). Klasifikimi i tillë ka rëndësi për Kosovën dhe është përcaktuar me Marrëveshjen Stabilizim Asocimit.

Për aprovimin e këtij klasifikimi, ASK mori letër nga drejtoresha e përgjithshme e Eurostatit.

“Në një letër nga Drejtoresha e Përgjithshme e Eurostatit, znj. Mariana Kotzeva, dërguar Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), z. Ilir T. Berisha, është bërë i ditur Aprovimi për Klasifikimin e Rajoneve Statistikore në Kosovë”, thuhet në njoftim.

Sipas ASK-së, klasifikimi i rajoneve statistikore ka rëndësi të madhe për Kosovën dhe sistemin statistikor të Kosovës, pasi që është përcaktuar në Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian për Energji Atomike në njërën anë, dhe Kosovës, në anën tjetër.

ASK tregon se çka parashihet me MSA-në

“MSA (Neni 75) parashikon transmetimin (dërgimin) e të dhënave të BPV-së për kokë banori nga Kosova në Eurostat në nivelin NUTS II. Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) tashmë është duke i ofruar Eurostatit të dhënat e BPV-së dhe tregues të tjerë statistikorë në nivel kombëtar. Për më tepër, në kuadër të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE), Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që të ofrojë të dhëna statistikore zyrtare në njësitë më të ulëta territoriale, të krahasueshme me të dhënat rajonale të vendeve anëtare të BE-së, EFTA-së dhe vendeve të tjera kandidate”, tregon ASK.

Më tej thuhet se sipas letrës së dërguar nga znj. Kotzeva, Klasifikimi i Rajoneve Statistikore mund dhe duhet të përdoret për furnizim të informacionit statistikor rajonal nga Kosova.

Ky Klasifikim i Rajoneve Statistikore do të përfshihet zyrtarisht si klasifikim NUTS për Kosovën për një anëtarësim të mundshëm në Bashkimin Evropian (BE). Klasifikimi i Rajoneve Statistikore (NUTS) hyn në fuqi menjëherë.

NUTS [Nomenklatura e Njësive Territoriale për Statistika]