Safete Tolaj. Foto: Kallxo.com

Ish-Gjyqtarja Safete Tolaj Përballet Sot me Gjykatën

Ish-gjyqtarja Safete Tolaj, e akuzuar për keqpërdorim të autoritetit zyrtare gjatë kohës sa ishte gjyqtare do të dal sot para gjykatës.

Në mars të këtij viti Gjykata e Apelit refuzoi kërkesën e ish-gjyqtares për hedhje poshtë të aktakuzës, ndërsa që nga atëherë nuk është zhvilluar ndonjë seancë tjetër e këtij procesi gjyqësor.

Aktakuza ndaj Tolajt dhe djalit të saj ishte ngritur pas transmetimit të Emisionit “Drejtësia në Kosovë”.

https://kallxo.com/aktakuze-ndaj-gjykateses-pas-hulumtimeve-te-drejtesia-ne-kosove/

Në fund të muajit janar, KALLXO.com kishte raportuar në lidhje me refuzimin e Gjykatës Themelore të Ferizajt të kërkesës së mbrojtjes për hedhje të aktakuzës në këtë rast gjyqësor. Por, mbrojtja e Safete Tolajt, kishte ushtruar ankesë ndaj këtij vendimi për refuzim të hedhjes së aktakuzës në Gjykatën e Apelit.

Gjykimi ndaj ish-gjyqtares Safete Tolaj mori kthesë pasi që gjyqtari i çështjes Agim Maliqi është dekretuar së fundi si gjyqtar i Gjykatës Supreme.

Gjykata Themelore në Ferizaj ka caktuar gjyqtarin Ibrahim Idrizin si gjyqtar të çështjes.

Sipas aktakuzës, e pandehura në Gjykatën Themelore në Pejë-Dega në Deçan, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin përkatësisht për të pandehurin Fisnik Tolaj keqpërdori autoritetin zyrtar në atë mënyrë që, pasi ajo më 02.01.2017, e kishte caktuar paraburgimin për një të pandehur, derisa i pandehuri Fisnik Tolaj dhe G.Sh. ishin takuar dhe ky i fundit duke shfrytëzuar detyrën zyrtare tejkaloi kompetencat e tij dhe i dha shumën prej 1.900 euro të pandehurit Fisnik Tolaj për të ndikuar tek e pandehura Safete Tolaj, e cila më pas më 10.01.2017 masën e paraburgimit e zëvendësoi me masën e dorëzanisë.

Gjithashtu, sipas aktakuzës, e pandehura Tolaj deri më 13.01.2017 ka fshehur materialet arkivore të Gjykatës Themelore në Pejë dega në Deçan, ashtu që në shtëpinë e së njëjtës janë gjetur dosje origjinale të kësaj gjykate, e të cilat e kishin vendin në arkivin e gjykatës.

Tutje, në përshkrimin e aktakuzës thuhet se pandehura Safete Tolaj deri më 13.01.2017 në gjykatën e lartcekur i ka mundësuar të pandehurit Fisnik Tolaj përpilimin e dokumenteve dhe shkresave zyrtare ashtu që, i pandehuri F.T. duke shfrytëzuar pozitën e të pandehurës dhe me dijeninë e saj përdor vulën dhe shkresat zyrtare në të cilat fut përmbajtje të rreme.

“Të lartcekurit me veprimet e tyre, kanë kryer veprat penale të përshkruara sikur më lart, për çka prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale të cilat u vihen në barrë”, thuhet në komunikatën e Prokurorisë së Shtetit.

KALLXO.com e ka ndjekur në vazhdimësi këtë rast.